Pomocí textového editoru můžeme např. do dlouhého popisu produktu vložit odkaz a jeho adresu zapsat následujícími způsoby: 

Absolutně

Příklad: https://www.upgates.cz/vyzkouset-zdarma 

Adresa se skládá z domény https://www.upgates.com a relativní adresy /cz/vyzkouset-zdarma.

Tento typ adresy je vhodný pro odkazy na externí stránky - na jiné doméně, než na které se právě nacházíte.

Relativně

Stejný příklad, ale v relativním zápisu: /cz/vyzkouset-zdarma 

URL adresa neobsahuje doménu. Odkazuje totiž na stránku, která se nachází na stejné doméně, na jaké se právě nacházíte. Ve vašem e-shopu byste se tímto způsobem odkazovali z jedné kategorie do druhé nebo z článku do produktu atp. Prohlížeč si doménu před relativní adresou automaticky dodá. 

Proč používat relativní adresy?

Jakmile budete s e-shopem přecházet z testovacího na ostrý provoz, nemusíte upravovat domény v absolutních adresách. Stejný problém nastane, pokud se rozhodnete změnit doménu vašeho e-shopu na jinou.

Diskuse