Jak svůj e-shop připravit na změnu DPH od 1.1.2024?

Nejspíše jste zaznamenali, že příští rok vstupují v platnost daňové změny, které ovlivní také výši DPH. Co všechno se mění a jak na změnu připravit e-shop propojený s účetním systémem POHODA? Na toto si dnes odpovíme. 

Nejpodstatnější změnou je zrušení dvou snížených sazeb DPH (10 % a 15 %). Místo těchto sazeb dojde k zavedené nové sazby na úrovní 12 %. Tato změna tedy nejvíce ovlivní produktové kategorie jako jsou potraviny, nápoje, zdravotnické pomůcky, nebo služby. 

Speciální kategorií pak tvoří knihy, brožury, omalovánky, nebo například mapy, které jsou od DPH zcela osvobozeny. DPH tedy v tomto případě bude 0 %. 

Pro většinu zboží zůstává v platnosti zavedená sazba ve výši 21 %. 

Konkrétní správnou sazbu DPH pro vaše zboží doporučujeme ověřit si u finančního úřadu. 

Jak na změnu DPH připravit e-shop? 

Pokud prodáváte zboží, které podléhá změně sazby DPH, bude potřeba přesně 1.1.2024 provést změnu sazbu ve Vašem e-shopu. K tomu máte na výběr několik možností. 

Změna sazeb DPH v e-shopu:

V e-shopovém systému Upgates změníte sazbu DPH v Nastavení / Základní / DPH. Zde můžete existující sazbu přepsat, případně odstranit nadbytečnou. 

Aktualizace cen

Importem

V případě, že změnu svých sazeb provedete primárně ve vašem ekonomickém softwaru, můžete nové ceny naimportovat. Automaticky tak dojde ke změně cen už se správnými sazbami.

Hromadnou úpravou

DPH u cen můžete také upravit v rozhraní hromadných úprav. Kde si vyberete z nových sazeb a aplikujete na zvolený výběr produktů. 

Kompatibilita s POHODOU

Společně s ekonomickým softwarem POHODA, který je mezi našimi klienty nejpopulárnější jsme ověřili, že změny DPH nebudou mít negativní vliv na fungování e-shopu s účetním systémem. Sazby se budou nahrávat ve správné výši, a to včetně nulové sazby na knihy. 

Další článek
Nejzazší termíny pro bezpečné doručení vánočních dárků pro jednotlivé dopravce