Pomocí tlačítka si založte v modulu Produkty / Seznam produktů novou položku. Objeví se vám stránka s detailem vytvoření nového produktu. Stránka se skládá ze čtyř záložek.

Záložka popis

Oddíl hlavní

Obsahuje základní identifikaci produktu.

Jak založit produkt v e-shopu

Oddíl štítky

Zde si nastavíte marketingové vlastnosti produktu, jako jsou akce, výprodej, novinka nebo jiné typy vlastních štítků.

Jak nastavit štítek produktu v e-shopu

Kde se štítky objeví? Např. v seznamu produktů v jednotlivých boxech  nebo v detailu produktu a prakticky budou produkt doprovázet všude po celém e-shopu.

Benefity, které najdete rovněž v oddílu štítky, jsou další zajímavou možností, jak sdělit zákazníkovi výhody produktu.

Oddíl kategorie

Produkt zařazujete do kategorií (typu stránka s produkty). Zákazníci ho pak vidí v seznamu produktů dané kategorie.

Kliknutím na tlačítko se zobrazí vyskakovací okno, kde si vyberete libovolný počet kategorií.

Jak nastavit kategorie v e-shopu

Jedna z vybraných kategorií se označí jako hlavní. Můžete si ji změnit. V této kategorii je produkt fyzicky umístěn. Ostatní pouze odkazují na toto místo. Můžete také změnit pozici produktu v dané kategorii a v jejím seznamu produktů.

Oddíl texty

V tomto oddílu si vyplníte krátký a dlouhý popis produktu. Nezapomeňte na zásady správného vyplňování textů.

Popis produktu v e-shopu

Oddíly obrázky a soubory

Postup nahrání obrázků a souborů je podrobně vysvětlen v tomto článku.

Oddíl ceny

Nastavujete zde vše kolem cenotvorby produktu. Pokud má váš e-shop více jazykových mutací (Nastavení / Jazyky), jsou ceny dané mutace zobrazeny v záložce. Automaticky se upraví podle kurzu měny (Nastavení / Měna). Pokud konkrétní ceny potřebujete zapsat jinak, než jak byly přepočítány podle kurzu měny, stačí cenu do pole manuálně vypsat.

Základem cenotvorby je mít vyplněnou původní cenu ve výchozím ceníku. Jinými slovy jedná se o cenu, kdy na e-shopu nakupuje nepřihlášený zákazník a ze které se vypočítává cena výsledná (po slevách; žlutě podbarvená pole v tabulce).

Výslednou cenu lze "přebít" akční cenou. Zobrazí se ale pouze tehdy, má-li produkt nastavený štítek akce (viz. informace v bublině nad sloupcem akční cena). Štítek akce upravujete v oddílu Štítky.

U každého produktu můžete mít nastavený libovolný počet ceníků (Produkty / Ceníky). Zobrazí se jako další řádky v tabulce. Např. velkoobchodním nebo V.I.P zákazníkům můžete vytvořit speciální ceníky s výhodnějšími cenami.

Cenotvorba v UPgates

Oddíl parametry

Parametry nám v zásadě rozšiřují dlouhý popis produktu. Jsou zobrazeny formou tabulky ve vlastní záložce v detailu produktu. Parametr může být např. barva, Hodnota červená, černá, modrá atd. Výhodou parametrů je, že podle nich můžete filtrovat v seznamech produktů.

Jak přidat parametry k produktu

Oddíl články

Potřebujete zákazníkům k popisu produktu přidat ještě odkazy na zajímavé články, rady, aktuality, headliny? Pak využijte oddíl články.

Články k produktu ve-shopu

Oddíl SEO

Nestačí vám automatické nastavení SEO (Nastavení / Obecné / SEO), ale chcete si u produktu vyplnit konkrétní URL adresu, titulek, popisek nebo klíčová slova? Více informací naleznete v článku psaní textů na webu a jejich SEO a SEO e-shopu UPgates.

Produktové SEO nastavení

Oddíl rozšířené

V tomto oddílu najdete funkce, které se tak často nepoužívají nebo jsou určeny pro specifické požadavky a potřeby e-shopu. Jejich bližší popis najdete samozřejmě v kontextové nápovědě po kliknutí na v pravém horním rohu stránky.

Rozšířené vlastnosti produktu

Vlastní pole

Potřebujete do produktu přidat další informaci (např. statický banner, obchodní text)? Rozšiřte si možnosti administrace o vlastní pole. Pole pak můžete zobrazit na webové části e-shopu. Jak vlastní pole nastavit najdete zde.

Záložka kombinace

Je určená pro nastavení různých variant a kombinací produktu a tím zpřesní výběr objednávaného zboží.

Oddíl varianty

Varianty produktu, na rozdíl od kombinací, mají vlastní unikátní kód, pod kterým se vkládají do objednávky a pod tímto kódem jsou evidovány ve skladovém systému. Varianta je v podstatě produkt s konkrétními parametry.

Varianta má vlastní URL adresu na webové části. Je vkládána samostatně do sitemap a XML feedů pro internetové srovnávače.

Informace ve variantě se dědí z master (hlavního) produktu, pokud nejsou ve variantě přímo definovány. Takto můžete přepisovat např. rozdílné ceny, dostupnosti, obrázky, vlastní pole.

Vytvoření variant

Vygenerujete si tabulku kombinací zadaných parametrů. Na obrázku vidíte příklad použitých hodnot parametrů, ze kterých se vytvoří kombinace. U hotové tabulky variant můžete provádět dodatečné úpravy, jako je promazání nevhodných kombinací, doplnění kódů a nastavení informací odlišných od master produktu.

Jak nastavit varianty k produktu

Oddíl kombinace

Kombinace, na rozdíl od variant, nemají svůj unikátní kód. Do objednávky se vkládá kód master produktu. Kombinace je možné použít v produktu zároveň s variantami. Např. ty parametry, které ovlivňují identifikaci produktu na skladě (barva, velikost atd.) dáte do variant (a nastavíte jim kód varianty), ostatní parametry, které jsou určeny jen pro dopřesnění vlastností produktu, případně navýšení ceny produktu (poplatky, prodloužená záruka, konfigurace dílů atd.) dáte do kombinací.

Hlavní smysl kombinací je ten, že si nastavíte master produkt za základní cenu a díky konfiguraci parametrů je možné tuto cenu změnit. Např. počítač prodáváte za cenu základní sestavy. Zákazník si ho ale překonfiguruje tak, že změní parametr "monitor" z hodnoty 19" na 21". Základní cena se mu zvýší.

Záložka související

Nabídněte zákazníkům další produkty, které by je mohly zajímat. Navýší to hodnotu objednávek.

Související produkty

Produkty, které doporučujete zákazníkovi přikoupit k danému produktu. Např. kolo a helma.

Související produkty

Alternativní produkty

Produkty nabízené zákazníkovi jako alternativa k danému produktu. Motivujete ho, aby dokončil objednávku i v případě, že daný produkt není pro něj vhodný. Např. podobný typ kola, ale od jiného výrobce.

Příslušenství

Produkty, které nejsou naprosto samostatné, ale přináleží k danému produktu. Např. kolo a blatníky.

Sada

Prodáváte daný produkt jako sadu? Informujte zákazníky o tom, z jakých produktů se sada skládá.

Dárek

Produkt nabízený zdarma k danému produktu nebo variantě produktu jako bonus.

Záložka přehledy

V poslední záložce se dozvíte, jaké zprávy a od koho se u daného produktu v minulosti vyskytly. Získáte přehled o obchodních případech, ve kterých produkt figuruje. Dále je zde seznam produktů, které zákazníci s daným produktem přikoupili v rámci jedné objednávky.

Přehledy o nákupech u produktu

Diskuse