Možnosti úprav grafiky

Grafiku e-shopu můžete postupně vytvořit pomocí následujících nástrojů:

Designer

V modulu designer ( Grafika / Designer) nemusíte umět programovat a přesto v něm dokážete vytvořit profesionální grafiku vycházející z vašich individuálních potřeb. Z několika přednastavených možností si vyberete základní šablonu (Přednastavené grafiky, Motivy), vložíte své logo (Logo a favicon), upravíte barevnost (Barvy), případně změníte písmo (Texty), zarovnáníohraničení, případně využijte další rozšířené funkce. Je možné také přizpůsobit strukturu a vzhled jednotlivých komponent. Např. si přepnete hlavičku č. 1 na č. 4 a přebarvíte ji do světlého elegantního stylu bez ohraničení.

Podrobnosti, jak pracovat v designerovi, se dozvíte ve video návodu:

Designer: Základní nastavení

Editor kódu

Pro práci v editoru kódu ( Grafika / Editor kódu) je třeba mít klasické znalosti kódování webových stránek HTML5 (Latte), CSS3 (Sass) a JS (jQuery).

V oddílu Styles se nachází soubory pro vlastní stylopis (_custom.scss) a ještě více přizpůsobit vzhled e-shopu vlastním požadavkům. Pomocí Scss proměnných (_variables.scss) upravíte barevnost a další nastavení až do detailů grafiky, aniž byste jakkoli zasahovali do stylopisu. V designerovi si nastavujete Motivy, které obsahují stylopis _theme.scss (oddíl Theme). Ten obsahuje scss mixin a další speciální styly pro nastavení motivu. Pro ty, kdo potřebují upravit javascripty v grafickém prostředí šablon je zde soubor common.js (oddíl Scripts).

Editor umožňuje upravit také HTML kód (oddíl Templates) jednotlivých komponent grafiky. Díky tomu např. do šablony vložíte vlastní pole, upravíte strukturu, přidáte nový grafický prvek atd. Pokud v HTML začnete provádět takovéto individuální úpravy, je třeba odstavit modul designer. Úpravy by vám totiž mohl designer přepsat a vaše práce by byla ztracena.

Upozornění! Na chyby, které jsou důsledkem vašich úprav v editoru kódu, se nevztahuje technická podpora, proto doporučujeme si veškerý upravovaný kód důkladně zálohovat.

Služby třetích stran

Na nabídkovém portále Marketplace můžete poptat placené služby externích agentur. Zakázky jsou zde nabízeny v osmi následujících kategoriích. Poptávku zadáte jednoduše přes formulář v detailu daného inzerátu. Posléze vás bude agentura sama kontaktovat. 

Testovací verze a ostrý provoz

Grafiku vždy vytváříte v testovací verzi (je rovněž určená pro prohlížení obsahu ve zkušebním provozu). Nachází se na URL adrese váš-projekt.upgates.com. Po převedení projektu na ostrý provoz testovací verze nezaniká a slouží jako paralelní vývojové prostředí např. pro realizaci úprav v grafice nebo budoucí redesign.

Změny v grafice musíte na ostrý provoz překlopit v modulu Grafika / Finalizace.

Diskuse