Jak nastavit kategorie v obsahu

V levém menu administrace vyberte
Obsah modul Kategorie.

UPgates umožňuje nastavit 3 menu

horní (v hlavičce e-shopu)
levé (ve sloupci e-shopu)
spodní (v patičce e-shopu)

Do menu přidáváte kategorie. Skládají se do různých úrovní zanoření a vytvářejí tak stromovou strukturu. V horním menu je počet úrovní omezen na 3, v levém není omezen vůbec, spodní menu může mít maximálně 2 úrovně.

Typy kategorií

Kategorie jsou dvojího typu. Buď s obsahem (typ stránka - první dvě možnosti v nabídce) nebo bez obsahu (typ odkaz - třetí až poslední možnost).

Jak nastavit typ kategorie

Práce s kategoriemi

Přidání podkategorie

Jak vytvořit novou podkategorii

Kliknutím na ikonu vytvoříte novou podkategorii. Vkládáte ji vždy o úroveň níže, než je daná kategorie, tzn. dovnitř.

Smazání kategorie

Jak vytvořit podkategorie

Pomocí ikony můžete kategorii smazat. Smaže se včetně podkategorií.

Změna pozice kategorie

Upravit pozici kategorie můžete tak, že myší uchopíte ikonu a přetáhnete ji na novou pozici. Přesouvat je možné pouze v rámci aktuální úrovně.

Změna nadřazené kategorie

Pro přesun kategorie do jiné nadřazené kategorie slouží funkce nadřazená kategorie. Zobrazíte si detail kategorie, kterou chcete upravovat - kliknete na název kategorie v levém sloupci. V oddílu Hlavní vyberete funkci Nadřazená kategorie. Zobrazí se okno se stromovou strukturou menu, v němž vyberete novou nadřazenou kategorii.

Hromadné úpravy

Zatrhněte políčko u libovolného počtu kategorií a proveďte hromadnou úpravu výběrem z rozbalovacího menu pod seznamem kategorií.

Diskuse