Jak začít podnikat?

Představa úspěšného byznysu, který vás pohodlně finančně zajistí, je bezesporu velmi lákavá. Takhle sympatická vidina ale má svou cenu. Vybudování vlastního podnikání totiž není otázkou několika týdnů nebo měsíců, ale spíše let. Oborů podnikání může být nepřeberné množství. Přesto si dnes však vysvětlíme obecné postupy, tipy a pojmy, které vám s rozjezdem podnikání mohou pomoci. Základy podnikání jsou totiž velmi univerzální. 

Základy podnikání

 • Přemýšlíte, jak podnikat? Nejdřív to chce nápad

Jestli se chystáte zahájit dobrodružství jménem podnikání, měli byste mít promyšleno to nejdůležitější. Tím je předmět vašeho byznysu. Ať už to bude cokoliv, mělo by jít o činnost, ke které sami máte vztah. Vášnivý horolezec může začít prodávat vybavení na hory, kuchař zase třeba na trh uvede novou značku nožů. Nezáleží, jestli se rozhodne pro přeprodej zboží od výrobce, či dodavatele, pustíte se do vlastní výroby, nebo se vrhnete do poskytování služeb. Vyberte si něco, v čem si sami věříte. Když pak totiž zákazníkům o svém zboží dokážete zapáleně vyprávět, budou vaši značku vnímat mnohem lépe a rádi se k vám při první příležitosti zase vrátí. Neméně důležitý je také název. Půjde o vaší značku, která by měla být výstižná, jasná a pokud možno i unikátní.

Nejdůležitější ze všeho je nápad. Zdroj: freepik.com

 • Obstarejte si živnostenský list

Jestli v podnikání platí jedna univerzální rada, tak je to ta, že podnikatel by měl být vždy zadobře s úřady. Hlídejte si řádné plnění svých povinností. Nijak extrémní úsilí to nevyžaduje a ušetří vás spousty naprosto zbytečných problémů. Jednou z podobných nutností při zakládání podnikání je vyřízení živnostenského listu (ŽL). Obecně jde o to, že svému místnímu živnostenskému úřadu sdělíte svůj záměr podnikat. Obvykle stačí jedna návštěva úřadu, který následně opustíte s živnostenským listem v ruce. Přijde vás to na 1 000 korun. Opravdu bude stačit jenom toto. V rámci žádosti o ŽL totiž vyplníte i jednotný registrační formulář, který úřad rozešle dalším příslušným orgánům. Konkrétně jde o finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Živností ale existuje několik. 

Živnosti podle druhu: 

Živnosti ohlašovací: jedná se o živnosti, jejíž vyřízení je poměrně jednoduché. Jak jich jejich název napovídá, stačí v jejich případě jen ohlásit váš záměr podnikat v daném oboru na živnostenském úřadě. Ohlašovací živnosti se dále dělí na volné, vázané a řemeslné.

 • Volné živnosti: zde není potřeba dokládat nic
 • Vázané živnosti: je nutné doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je podmínkou pro vykonávání živnosti
 • Řemeslné živnost: zde musíte doložit doklad o odborné způsobilosti.

Koncesované živnosti: v jejich případě je vydání živnostenského listu o něco komplikovanější. Obvykle zde potřebujete souhlas příslušného orgánu. Třeba hygienické stanice nebo ministerstva. Typickým příkladem koncesované živnosti je například výroba alkoholu nebo provozování cestovní kanceláře. 

Aktuálně platný přehled všech živností včetně kritérií specifikace a podmínek potřebných k jejich získání, najdete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu

Živnosti podle formy:

Další pojem, který se vám jako podnikateli velmi brzy vryje do paměti, je hlavní a vedlejší činnost.

Hlavní činnost: tato forma podnikání je pro podnikatele, kteří se svému byznysu věnují na plný úvazek. Nemají tedy zaměstnání nebo nejsou denní studenti. U hlavní činnost se předpokládá, že podnikání je vaším hlavním příjmem. Nepříjemnou povinnost představuje odvádění alespoň minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. A to i v případě, že byste daný měsíc nevydělali vůbec nic.

Vedlejší činnost: jako začínající podnikatel, kdy svůj vlastní byznys rozjíždíte při zaměstnání nebo během studia, nejspíše začnete podnikat na vedlejší činnost. Tuto formu podnikání mohou využívat osoby s dalším hlavním příjmem nebo studenti denního studia. Vedlejší činnost je výhodná hlavně z finančního hlediska. Nebudete totiž muset odvádět minimální měsíční zálohy. Platit budete jen zdravotní pojištění a to podílem z vydělané částky. Správa sociálního zabezpečení je pak na podnikatele s vedlejší činností ještě mírnější, protože až do výdělku do výše stanoveného limitu nebudete muset odvádět nic.

 • Teď už se do toho pusťte naplno

Jestli máte v ruce živnostenský list a v hlavě nápad, jakému podnikání se věnovat, nezbývá než se do toho pustit naplno. Připravte si byznys plán, kterému se budeme věnovat v následující kapitole, a jděte na to. Naprosto stěžejní pro budoucí úspěch vaší značky je kvalitní prezentace. Pro mnohé to bude e-shop. Obrovský podíl prodejů se totiž samozřejmě odehrává na internetu. E-shopy přitom začínají hrát podstatnou roli u i firem, pro které online prodej není primárním zdrojem příjmů. Zdaleka nejvýhodnější cestou, jak si založit vlastní internetový obchod, je pronájem e-shopu

 • Nezapomeňte na marketing

Zvlášť v dnešní konkurenci nabité době se pak rozhodně nevyplatí podcenit sebepropagaci. Jiným slovem marketing. Zamyslete se pořádně nad tím, jak svůj byznys propagovat. Způsobů je totiž mnoho. 

Online vs. offline marketing.

Jde například o:

Budujete vlastní značku nebo vyrábíte originální výrobky? Možná budou ideální cestou sociální sítě. 

Pokud sázíte na přeprodej neoriginálního zboží od výrobce/dodavatele, zkuste srovnávače a výkonností marketing.

Jestli nabízíte služby v oboru, ve kterém jste skutečný expert, můžete své vědomosti předávat veřejnosti prostřednictvím obsahu na blogu. Kvalitní rádce/blog může přilákat slušnou organickou návštěvnost a tím i zákazníky. 

Toto jsou jen velmi zobecněné tipy. Každé podnikání je svým způsobem unikátní a mohou na něj fungovat jiné marketingové triky. Vykoumejte, co funguje vám a tomu se věnujte naplno. 

Podnikatelský plán

Vždy je lepší si své myšlenky ujasnit a zformovat. Ideálně do formy, která je natolik kvalitní a průkazná, že může sloužit i jako prezentace vašeho záměru dalším osobám. Přesně od toho je zde podnikatelský plán. Nenahlížejte na něj jen jako na formální dokument, který jednoho dne budete představovat bankám nebo potenciálním investorům. Berte jej jako podklad, který v rozjezdu podnikání pomůže vám.

Business plan. Zdroj: excellentiaconsulting.com

Jak už asi tušíte, univerzální recept na dokonalý podnikatelský plán neexistuje. Vše je silně individuální, ostatně jako samotná podstata vašeho podnikání. Můžeme si ale říct o obecných zásadách, kterými je vždy dobré se při vytváření podnikatelského plánu (business plánu) držet. 

Podnikatelský plán by měl obsahovat: 

 • Úvodní formality: název společnosti, IČO adresu, jména společníků a podobně.
 • Stručné shrnutí: na předních stranách velmi stručně shrňte, o čem váš podnikatelský záměr pojednává.
 • Představení osob a popis podnikání: rozepište se o tom, kdo za firmou stojí a co je jejím hlavním záměrem.
 • Popis produktu nebo služeb: v této části se podrobně věnujte jádru svého podnikání. Popište, čím je váš produkt nebo služba unikátní a jak pomůže zákazníkům. Věnujte se také tomu, jak od dodavatelů a dalších partnerů zajistíte vše potřebné pro bezproblémový chod firmy. Ideálně rovnou zmiňte i záložní dodavatele.
 • Časový harmonogram: zasaďte své plány do časového rámce. Sestavte dlouhodobý harmonogram činností, které vás čekají. Jak bude probíhat výroba produktu, zákaznický servis nebo prodej? Vše si časově naplánujte. 
 • Analýza konkurence: nepodceňte své soupeře. Naopak jim věnujte část svého podnikatelského záměru. Zkuste se zaměřit na silné a slabé stránky konkurence. V čem ji porážíte a v čem naopak existují slabší místa, na kterých můžete zapracovat? Věřte, že tento bod vám v rozvoji produktu může velmi pomoct. 
 • Propagace: dále se nezapomeňte věnovat propagaci svého produktu nebo služby. Půjde vlastně o marketingovu strategii. Zaměřte se na to, kdo je váš typický zákazník a jak mu o sobě dáte vědět. Součástí marketingové části podnikatelského plánu by mělo být také stanovení ceny produktu.
 • Finanční plán: finance se rozhodně nevyplatí podceňovat. Věnujte jednu celou kapitolu penězům. Nejen předpokládaným příjmům, ale hlavně také nákladům. Spočítejte si fixní náklady nutné k zajištění chodu podniku a k těm přičtete ty variabilní, které se odvíjejí od vyprodukovaných kusů. S dobrým finančním plánem získáte představu, kdy můžete očekávat pokrytí počátečních nákladů.
 • Rizika a scénáře: nic není bez rizika a o podnikání to platí dvojnásob. Proto byste v rámci podnikatelského záměru neměli zapomenout ani na vyhodnocení nejrůznějších rizik a nastínění scénářů.

1. Počítejte s různými variantami

Samozřejmě si všichni přejeme, aby se podnikání pokud možno proměnilo v okamžitý úspěch. Realita ale často bývá trochu jiná. Proto je lepší myslet na více variant. Postavte podnikatelský záměr tak, aby počítal s několika scénáři. Minimálně s optimistickým a pesimistickým. Pokud se pak věci nebudou vyvíjet úplně podle plánu, nemusíte být zaskočeni a lépe se těmto okolnostem přizpůsobíte.

2. Podnikatelský plán je živý dokument

Co to znamená? Že podnikatelský plán není hotový nikdy. Měl by být průběžně aktualizován a upravován. Svět kolem nás se dynamicky mění. Tomu se bude velmi více či méně přizpůsobovat i vaše podnikání. Podnikatelskému záměru tedy minimálně jednou ročně věnujte čas pro aktualizaci a úpravu. 

3. Nebojte se kritiky

Ne všichni kritiku ostatních slýcháváme rádi. Při tvorbě tak důležitého dokumentu, jakým je podnikatelský plán, ale může být přínosná. Business plán nepíšeme jen pro sebe, ale také bankéře nebo potenciální investory a než tento dokument uvidí ostřílení matadoři, bude rozhodně lepší, pokud jej dáte nejdříve přečíst svému okolí, které bude mít k záměru co říci.

Jaké povinnosti vás jako podnikatele čekají? 

Pokud jste dočetli až sem, už nejspíš tušíte, že život podnikatele provází také celá řada povinností. A většina z nich se točí okolo placení nějaké formy daní. 

Už při rozjezdu firmy je potřeba ujasnit si, jakým způsobem na to půjdete. 

Paušální daň: poměrně nová možnost zajímavá pro menší podnikatele. Stačí evidovat své příjmy a následně každý měsíc odvedete jednu platbu, kterou si finanční úřad, zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení rozdělí. V roce 2024 se výše paušální daně odvíjí od tří příjmových pásem a uplatňovaného výdajového paušálu, přičemž v prvním pásmu pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč a vhodným výdajovým paušálem činí měsíční záloha 7 498 Kč, zahrnující zdravotní a sociální pojistné a daň z příjmů. Do 10. ledna je možné měnit pásmo paušální daně, což ovlivňuje výši měsíčních záloh..

Evidence příjmů a pohledávek: také v tomto případě vás ještě nemusí příliš zajímat skutečné výdaje. Evidujete totiž jen své příjmy a pohledávky a výdaje odečtete pomocí paušálního procenta. To se pohybuje od 30 do 80 procent v závislosti na typu vykonávané činnosti. Zálohy na zdravotní a sociální pojištění pak odvádíte zvlášť.

Daňová evidence: zjednodušená forma účetnictví, kdy kromě příjmu a pohledávek už evidujete také přesné výdaje. Tento režim může být výhodný v případě, kdy prodáváte produkty s nižší marží, neboť umožňuje odečítání skutečných nákladů. Pokud vaše podnikání zasahuje i do zahraničí, je potřeba brát v úvahu mezinárodní daňové zákony a dohody, které mohou ovlivnit způsob vašeho zdanění.

Pracovat v zahraničí přináší další úrovně komplexity, zejména pokud jde o daňové povinnosti a možnost využití daňových úlev. V takovém případě je doporučeno konzultovat situaci s odborníky na mezinárodní daňové právo a účetnictví, kteří vám mohou pomoci navigovat složitostí a maximalizovat vaše daňové výhody. Jednou z možností, kde získat profesionální pomoc, je obrátit se na specializované daňové poradce, jako je například TJ-Legal. Tato firma nabízí širokou škálu služeb v oblasti daňového poradenství, včetně poradenství pro ty, kteří podnikají a pracují v zahraničí.

Účetnictví: administrativně nejsložitější forma, které se však velcí podnikatelé nevyhnou. Účetnictví je určené především pro právnické osoby. Tedy pro společnosti s ručením omezeným a akciovky, které jej mají povinnost vést. Fyzické osoby musejí účetnictví vést pouze v případě, že jejich roční příjmy přesahují 25 milionů korun.

Samozřejmostí pro podnikatele je každoroční podání daňového přiznání, stejně jako přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, které odevzdáváte zdravotní pojišťovně a ČSSZ. 

Mezi další povinnosti podnikatele patří například viditelné označení místa podnikání, v případě, že se liší od místa bydliště, či úřadu písemně oznámit, pokud podnikání ukončujete nebo přerušujete.

S vedením daňové evidence i účetnictvím vám pomůže např. účetní software Money S3, který obsahuje nástroje na daňovou evidenci, elektronické odesílání daňového přiznání i vedení podvojného účetnictví. Systém můžete také snadno propojit přímo s vaším e-shopem pomocí nadstavbového modulu, díky kterému můžete přenášet data ze skladu přímo do e-shopu.

Daně. Zdroj: unsplash.com

Jak na založení s.r.o.

O několik řádků výše už jsme zmínili pojem právnická osoba. Mezi její nejčastější formy patří právě společnost s ručením omezeným (s.r.o.). K rozjezdu podnikání nejspíše s.r.o. potřebovat nebudete a vše zvládnete jako fyzická osoba. Pokud se ale podnikání rozjede, není od věci založení právnické osoby zvážit. Jeho hlavní výhodou je fakt, že za závazky neručíte celým svým majetkem a obecně jde o důvěryhodnější formu podnikání. Právnická osoba je také daňově výhodnější při vyšších ziscích. 

Založení s.r.o. se neobejde bez notáře a vyjde vás na několik tisíc korun. Podmínkou k založení firmy je vlastnění živnostenského listu.

Registrace DPH, kdy ji začít řešit?

Jestli se vám začne dařit, poměrně rychle překročíte roční obrat ve výši 1 milion korun. V takovém případě na vás čeká jedna ne příliš milá povinnost. Musíte se totiž zaregistrovat jako plátce DPH. Jde o další administrativní a finanční zátěž. Rozhodně ale nejde o nic strašného. V případě, že své zboží prodáváte do zahraničí, nemusíte ani splnit metu ve výši obratu milion korun za posledních 12 kalendářních měsíců. Stáváte se totiž automaticky takzvanou identifikovanou osobou a máte povinnost platit DPH z přeshraničního plnění.

Další článek
Právní formy podnikání podrobně. Jaké existují a kterou si vybrat?