Jak zjistit kvalitu zpětných odkazů?

Zpětné odkazy jsou od začátku nedílnou součástí optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Sledování odkazů na webové stránky a jejich hodnocení pomocí tzv Page Ranku bylo ve skutečnosti hlavním faktorem, který přispěl k tomu, že se Google stal nejpopulárnějším vyhledávačem. V následujících letech se odkazy a jejich „síla“ předávaná z jedné stránky na druhou staly nejdůležitějším faktorem off page SEO. Nezáleží ovšem na kvantitě – mnohem důležitější je kvalita odkazů.

Co je to kvalita zpětných odkazů?

V optimalizaci pro vyhledávače se kvalitním zpětným odkazem rozumí dofollow zpětný odkaz v textu stránky na vysoce kvalitním webu, který je relevantní k vašemu tématu a odkazuje na stránku na vašem webu. Kvalitní zpětné odkazy také používají v textu odkazu relevantní klíčová slova.

Proč záleží na kvalitě odkazů?

Na kvalitě odkazu záleží, protože určuje, kolik odkazové „síly“ předá vaší stránce. Mít stovky odkazů z nekvalitních stránek vám nijak nepomůže – investovat do jejich získávání je většinou ztráta času a peněz. Google se snaží posuzovat sílu odkazu také podle mnoha faktorů včetně autority odkazující stránky a užitečnosti odkazu – pokud je pro čtenáře užitečný, Google jej hodnotí výše. Zároveň dokáže snadno odhalovat různá odkazová schémata a farmy – tyto praktiky poté trestá penalizací webů.

Ačkoli jsou tedy zpětné odkazy stále velmi důležité (jde možná o 1 ze 3 hlavních faktorů hodnocení), důraz je nyní jednoznačně kladen na kvalitu před kvantitou.

Co dělá odkaz kvalitním?

Kvalitu zpětných odkazů je třeba hodnotit jak na individuální úrovni, tak jako součást celkového profilu zpětných odkazů na webu. Existuje několik kritérií, podle kterých lze hodnotit zpětný odkaz nebo odkazový profil:

 • Relevance anchor textu.
 • Relevance a kvalita obsahu odkazující stránky.
 • Kvalita a relevance odkazující domény.
 • IP adresa
 • Umístění odkazu

Bohužel neexistují žádná pevná pravidla, která by určovala, jak hodnotit jednotlivé odkazy podle těchto kritérií. Místo toho je třeba posuzovat kvalitu každého odkazu jednotlivě a v kontextu celkového odkazového profilu webu.

Relevance anchor textu

Anchor text znamená text odkazu, na který lze kliknout - obvykle je modrý a podtržený. Když Google prochází webovou stránku a najde odkaz, používá anchor text jako způsob, jak určit, jak a zda je cílová URL adresa relevantní k odkazující stránce.

V ideálním případě bude odkaz používat text, který obsahuje klíčové slovo způsobem, který je přirozený a relevantní pro odkazující stránku. Pokud tedy článek o kondičním běhání odkazuje na stránku prodávající běžecké boty, ideální text odkazu by obsahoval slova jako "běhání", "jogging", "běžecká obuv", "boty na běhání" nebo něco v tomto smyslu.

Text odkazu by však měl být relevantní také k obsahu odkazující stránky. Odkaz na vaši stránku prodávající běžecké boty s použitím slova " běžecká obuv" jako textu odkazu je sice pro tuto stránku vysoce relevantní, ale pokud je odkazující stránka o chovu křečků, jedná se o nepříliš kvalitní zpětný odkaz.

Důležitá je také přirozenost odkazu

I přesto, že zpětné odkazy využívající správný a relevantní text bohatý na klíčová slova jsou velmi hodnotné, mít odkazový profil obsahující pouze text s klíčovými slovy vám nakonec pravděpodobně spíše uškodí, než pomůže. Odkazový profil obsahující pouze tyto typy odkazů totiž bude vypadat značně nepřirozeně. Google by si mohl myslet, že se snažíte ovlivnit jeho algoritmus, což by vedlo ke snížení hodnocení vašich stránek. V ideálním případě by proto odkazy na vaše webové stránky měly obsahovat různé kombinace textů, například:

 • Texty bohaté na klíčová slova.
 • Texty obsahující pouze název vaší společnosti, webu nebo značky.
 • Obecné fráze jako "klikněte sem" nebo "tato stránka".

Některé z těchto odkazů sice mohou mít nižší relevanci, ale váš odkazový profil to posílí, protože bude vypadat přirozeněji.

Relevance a kvalita odkazující stránky a domény

Stručně jsme se o tom zmínili již v předchozí části - při určování kvality odkazů je velmi důležitá také celková relevance odkazující stránky. Odkazy z vysoce kvalitních stránek s obsahem, který je relevantní pro vaši stránku, předají mnohem více odkazové síly než odkaz z nerelevantní nebo méně kvalitní stránky. Je to jako v životě – pokud vaše sportovní boty doporučí zkušený běžec, který již možná vyhrál nějaký závod nebo je dokonce profesionál, má to úplně jinou váhu, než když se o nich pochvalně vyjádří Franta z hospody „Na růžku“. 

To, jak daná odkazující stránka zapadá do celkového obsahu domény, také hraje roli v tom, kolik odkazové síly předá prostřednictvím zpětných odkazů. Stránky, na které nesměřují žádné interní odkazy, nebo jich tam směřuje jen málo, nepředají téměř nic z nahromaděné autority domény  a proto nebudou mít takovou hodnotu jako stránky, které jsou samy hojně odkazovány.

Zjistit, zdali je odkazující stránka dostatečně kvalitní, není jednoduché – chcete-li vyhodnotit kvalitu stránky nebo domény ze které chcete získat odkaz, položte si tyto otázky:

 • Odpovídá téma stránky tématu celého webu? Pokud na váš web o běžeckých botách vede odkaz z článku o joggingu, který se však nachází na blogu o chovu morčat, není to pro Google dobrý signál.
 • Jak agresivně je zpeněžen obsah odkazujícího webu? Online reklamy v rozumné míře nijak nevadí, ale neměly by narušovat možnost uživatele číst nebo sledovat obsah. Pokud na vás neustále vyskakují nová okna a nemůžete si pohodlně číst obsah webu, raději se po odkazu poohlédněte jinde.
 • Zkontrolujte si IP adresy stránek, které na odkazující doménu směřují. Pokud jich přichází hodně ze stejné IP adresy, může to být znakem tzv. soukromé blogové sítě, zakázaného odkazového schématu, který Google penalizuje. Zbystřete také, pokud odkazy vedou z IP adres ze zemí s velkým výskytem spamu, jako je Rusko, Čína nebo Indie.
 • Snaží se majitel stránek uživatelům skutečně pomoci? Kvalitní obsah je publikován s cílem skutečně poskytnout návštěvníkovi nějakou přidanou hodnotu. Pokud je na webu příliš mnoho přeoptimalizovaného, neoriginálního nebo nekvalitního obsahu, odkaz ze stránky nebo z webu plného takových stránek pravděpodobně nebude příliš kvalitní.
 • Co si o odkazujícím webu myslí Google? Pokud se stránky, kde chcete získat odkaz, umisťují ve vyhledávání na prvních místech, znamená to, že je Google oceňuje a odkaz z nich bude mít mnohem větší váhu. Zkuste zadat do Google klíčová slova relevantní či příbuzná tématu vašeho webu – umístí se odkazující stránka mezi prvními 10 výsledky?

Umístění odkazu

Každý odkaz na stránce distribuuje část odkazové síly dané stránky, ale ne všechny odkazy na stránce posílají stejnou hodnotu. Místo, kde se odkaz na stránce nachází, výrazně ovlivňuje, jakou odkazovou sílu vám pošle a jak je tedy pro účely SEO hodnotný.

Kromě hlavního obsahu má stránka většinou další části, jako například: záhlaví, zápatí nebo postranní panely. Každá z těchto sekcí může obsahovat a často také obsahuje externí odkazy, které předávají odkazovou sílu cílové stránce. Většina síly se však předává pouze skrze odkazy, které se objevují v hlavním obsahu stránky. Důležité je také to, kde v hlavním obsahu se odkaz nachází. Čím výše na stránce se odkaz objeví, tím je pro obsah stránky důležitější a pro čtenáře hodnotnější. Proto tyto odkazy předají větší hodnotu než odkazy, které se vyskytují níže v článku.

Záleží také na počtu odkazů

Množství odkazové síly předané odkazem se rovná celkovému množství odkazové síly stránky děleno celkovým počtem odkazů na stránce. Odkaz ze stránky se spoustou odkazů tedy samozřejmě předá menší hodnotu než odkaz na stránce s menším počtem odkazů.

Navíc, odkazy, které se objevují v okolí odkazu na vaši stránku, také ovlivňují jeho SEO hodnotu. Jestliže stránka, která odkazuje na vaši stránku o běžeckých botách, obsahuje také odkazy na článek na Wikipedii o historii běhání, bude mít odkaz o něco větší hodnotu než ten, který se objeví vedle odkazů na méně kvalitní stránky.

Návštěvnost odkazující stránky

Na tuto věc se při hodnocení hodnoty odkazů snadno zapomíná, ale nezapomeňte, že zpětné odkazy také posílají na vaše stránky reálnou návštěvnost. Pokud je odkazující stránka hojně navštěvovaná, znamená to že ji Google hledává kvalitní, a pokud na váš odkaz klikají lidé, znamená to že je pro ně relevantní, což Google odmění vysokou odkazovou sílou. Navíc získáte reálné návštěvníky, které zajímá to, co nabízíte.

Budování kvalitních zpětných odkazů

Získávat kvalitní zpětné odkazy je pro hodnocení vašeho webu Googlem velice důležité. Snažte se získávat pouze odkazy z kvalitních, hojně navštěvovaných webů s vysokou autoritou, které se zabývají podobným tématem jako váš web. Aby Google přikládal odkazu váhu, je nutné, aby byl nějakým způsobem užitečný pro návštěvníky odkazujícího webu. Rozhodně se však vyhněte webům, které byly vytvořeny pouze za účelem prodeje odkazů, nebo mají nekvalitní a nesouvisející obsah.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Další článek
SEO v roce 2022 – jaké jsou nejnovější trendy?