Jak zvýšit konverzní poměr PPC reklam

Průměrný konverzní poměr PPC reklam ve vyhledávání napříč různými odvětvími je přibližně 3,75 %. U Obsahových sítí je to ještě méně, přibližně 0,77 %. Tento konverzní poměr se samozřejmě v jednotlivých odvětvích liší. V některých oborech, jako jsou například seznamky, lidé konvertují více, jinde naopak méně. Záleží také na ceně konverze. Pokud je však váš konverzní poměr z PPC reklamy pod průměrem vašeho oboru, musíte udělat vše pro to, abyste jej zlepšili. Podívejme se na několik nejefektivnějších způsobů, jak můžete konverzní poměr PPC reklamy zvýšit.

Vytvořte lepší vstupní stránky

Vaše vstupní stránka tvoří první dojem, který si lidé udělají o vaší firmě, jakmile kliknou na vaši PPC reklamu. Je proto jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují míru konverze a je velmi důležité ji optimalizovat, abyste konverzí získali více.

Při navrhování vstupní stránky musíte mít na mysli jasný cíl. Musíte vědět, co chcete, aby návštěvníci udělali. Poté můžete vytvořit stránku, která pomůže návštěvníkům tuto akci provést. Návštěvníkovi by mělo být okamžitě jasné, kde se ocitl a co má udělat, aby dosáhl svého cíle. Pokud by například na stránce bylo více nabídek, může se stát, že návštěvníci budou zmateni. Ujistěte se proto, že jste pro každou nabídku vytvořili samostatnou vstupní stránku.

Dejte návštěvníkovi stránky najevo, že našel to, co hledal

Stránka by měla obsahovat výstižný nadpis, který bude v ideálním případě obsahovat klíčové slovo, které návštěvník hledal. Nadpis, který vytvoříte, by měl být krátký, úderný a snadno viditelný. Neměl by být delší než 6 až 12 slov.

Text stránky by měl návštěvníka v první řadě zaujmout. To znamená, že byste měli popsat, jaký přínos pro něj váš produkt nebo nabídka bude znamenat. Obsah stránky by návštěvníka měl vést k akci, kterou chcete, aby provedl.

Doplňte vstupní stránku neodolatelnou výzvou k akci

Výzva k akci (CTA) by měla být nápadná a jasně pochopitelná, aby návštěvníci nemuseli vynaložit mnoho úsilí na její nalezení a zpracování. Měla by jim sdělit, jaký krok mají udělat dále, a plynule tak přejít do fáze konverze.

Vaše vstupní stránka by se také měla rychle načítat. Každá vteřina zpoždění v rychlosti načítání stránky totiž může snížit váš konverzní poměr téměř o 7 %. Rychlejší načítání stránek pomůže i tomu, jak vaši stránku vnímají vyhledávače.

Používejte extrémně cílené PPC reklamy

Pokud chcete zvýšit konverzní poměr, musíte zkrátit počet kroků mezi kliknutím na PPC reklamu a finálním uzavřením konverze na absolutní minimum. Pokud například potenciální zákazník hledá „Samsung Galaxy S20“ měla by toto klíčové slovo obsahovat samotná PPC reklama, (pokud možno v nadpisu), a zároveň by se návštěvník po kliknutí měl ocitnout přímo na stránce tohoto produktu, kde si jej může koupit. Je jasné že pokud máte obchod s mobilními telefony, máte v nabídce velké množství přístrojů různých typů. 

Měli byste proto pro každý z vašich produktů vytvořit speciální reklamní sestavu, která bude obsahovat pouze klíčová slova vztahující se ke konkrétnímu produktu. Tato reklama by poté měla vést na konkrétní stránku produktu. Může se sice zdát, že jde o obrovské množství práce navíc, ale rozhodně se to vyplatí. Pokud totiž návštěvníka, který hledá konkrétní typ telefonu, pošlete z reklamy na hlavní stránku e-shopu, kde jej bude muset znovu složit hledat, pravděpodobně ztratí trpělivost a nic si nekoupí. 

Odfiltrujte negativní klíčová slova

Identifikace nežádoucích klíčových slov a jejich odfiltrování z kampaně je jednou z nejlepších strategií, jak zlepšit konverzní poměr PPC reklamy. Neplýtvejte marketingovým rozpočtem na konkrétní klíčová slova, která nepřinášejí žádné konverze – raději je z kampaně odstraňte tím, že je označíte jako negativní neboli vylučovací klíčová slova. Jedná se o klíčová slova, u kterých nechcete, aby se vaše reklamy zobrazovaly. Může jít například o názvy zboží či služeb, které neprodáváte, nebo klíčová slova, která uživatel evidentně zadal s jiným záměrem, než že by si chtěl něco koupit. (například „Samsung Galaxy historie“, „Samsung akcie cena“ a podobně)

Přidání podobných slov do seznamu negativních klíčových slov v Google Ads nebo Sklik vám pomůže ušetřit rozpočet, snížit náklady na konverzi a zlepšit konverzní poměr. 

Chcete-li najít negativní klíčová slova, můžete přejít do přehledu vyhledávaných výrazů, které způsobily zobrazení vaší reklamy. Poté vyhledejte klíčová slova, která jsou málo výkonná, a přidejte je do seznamu vylučovacích klíčových slov.

Využívejte remarketing

Pokud nepoužíváte ve vaší PPC strategii remarketing, přicházíte o jeden z nejúčinnějších nástrojů v oblasti PPC reklamy. Pokud váš konverzní poměr není příliš oslnivý, je to totiž často způsobeno tím, že cílíte na příliš široké publikum.

Remarketing se naopak zaměřuje na lidi, kteří již dříve nějakým způsobem projevili zájem o vaši značku. Možná klikli na reklamu, navštívili vaše webové stránky, prohlíželi si některý produkt, ale buď nenakoupili nebo nákup z nějakého důvodu nedokončili.

Pomocí remarketingu můžete tyto zákazníky přilákat zpět a přesvědčit je, aby tentokrát nakoupili. Váš konverzní poměr pravděpodobně vystřelí prudce vzhůru, jelikož oslovujete lidi, o kterých víte, že mají o produkt zájem. Remarketing, zejména ve spojení s pečlivým cílením, může být při zvyšování míry konverze neuvěřitelně účinný.

Zvýšení konverzního poměru v kostce

Zvýšení konverzního poměru není zase tak složité, jak to na první pohled vypadá. Důležité je, aby se vaše PPC kampaň zobrazovala na správná klíčová slova, aby text reklamy dokázal připoutat pozornost a dával uživateli najevo, že zde najde to, co hledá, a aby po kliknutí na stránku skutečně našel to, co očekával. Tím dosáhnete toho, že na vaše reklamy budou klikat lidé, kteří vědí, co chtějí a jsou připraveni nakupovat. Zvýšení konverzního poměru vám umožní získat za vaši investici do PPC reklamy mnohem více a může se stát pověstným jazýčkem na vahách, který rozhodne o úspěchu vašeho online podnikání.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Další článek
Nejčastější chyby, které snižují efektivitu PPC reklamy