Jak zvýšit míru prokliků (CTR) v PPC reklamách?

Míra prokliku (CTR) je klíčová metrika v digitálním marketingu, která udává procento zobrazení reklamy, které vedlo ke kliknutí na ni. Vypočítá se jako poměr počtu prokliků k počtu zobrazení. Jinými slovy, CTR nám říká, kolik lidí z těch, kteří reklamu viděli, s ní dále interagovalo. Mnoho inzerentů se snaží tuto metriku co nejvíce optimalizovat, protože s ní souvisí i další důležité faktory, jako jsou náklady na proklik (CPC) a konverze.

V tomto článku se zaměříme na několik strategií, které vám pomohou zvýšit míru prokliků vašich PPC reklam.

Proč je optimalizace CTR důležitá?

 • Zvýšení návratnosti investic (ROI): Vyšší CTR obvykle vede k více konverzím a tím i k vyššímu ROI vaší marketingové kampaně.
 • Snížení nákladů na proklik (CPC): Reklamy s vyšší CTR jsou obvykle hodnoceny lépe a inzerenti za ně platí nižší CPC.
 • Zvýšení povědomí o značce: Čím více lidí vaši reklamu uvidí a klikne na ni, tím lépe si zapamatují vaši značku a produkty.
 • Získání relevantnějšího publika: Analýzou CTR můžete lépe porozumět tomu, co vaše cílové publikum zajímá, a upravit své reklamy tak, aby jim lépe odpovídaly.

Jak optimalizovat míru prokliků?

Zacílení na relevantní publikum

Ujistěte se, že vaše reklamy se zobrazují lidem, kteří o ně s největší pravděpodobností budou mít zájem. Toho dosáhnete správným výběrem klíčových slov, zájmů a demografických údajů, jako je věk, pohlaví, příjmy nebo vzdělání. Použijte nástroje pro výzkum klíčových slov, jako je Plánovač klíčových slov Google Ads, k nalezení relevantních klíčových slov s vysokým vyhledávacím objemem a současně nízkou konkurencí.  Vytvořte různé skupiny reklam pro různé sady klíčových slov.

Využijte také zacílení PPC reklamy na základě geografické polohy uživatelů, pokud máte například provozovnu v konkrétním městě nebo je váš produkt či služba určena pro konkrétní region.

Pokud máte například autoservis v Ostravě, není rozumné spouštět reklamy lidem v Praze.

Dále zařaďte do reklamy i negativní neboli vylučovací klíčová slova, abyste zabránili zobrazování vašich reklam lidem, kteří o váš produkt nebo službu pravděpodobně nebudou mít zájem.

Text reklamy

Napsání dokonalého textu PPC reklamy je umění, které vyžaduje kombinaci kreativity a analýzy. Cílem je vytvořit reklamu, která upoutá pozornost, vyvolá zájem a povede k prokliku. 

 • Prvním krokem k napsání skvělé reklamy je pochopení vašich cílových zákazníků. Co je zajímá? Jaké jsou jejich problémy a potřeby? Jaké jazykové fráze a výrazy používají? Jakmile budete znát své cílové publikum, můžete svůj text reklamy přizpůsobit tak, aby s ním rezonoval.
 • Napište silný titulek: titulek vaší reklamy je to, co lidé uvidí jako první, takže je důležité, aby byl poutavý a relevantní. Současně však udržujte titulek krátký a jasný.
 • Vytvořte přesvědčivý popis: popis vaší reklamy by měl rozvinout myšlenky z titulku a poskytnout uživatelům více informací o vašem produktu nebo službě. Použijte slova, která vyzývají k akci, jako je "Koupit", "Objednat" nebo "Získat více informací" a zdůrazněte nejdůležitější benefity svého produktu nebo služby a ukažte, jak váš produkt nebo služba může vyřešit problémy vašich cílových zákazníků. Současně použijte výzvu k akci, která povzbudí uživatele k prokliku. Experimentujte s různými variantami textu reklamy a sledujte, které varianty fungují nejlépe.
 • Rozšíření reklam vám umožní přidat do vašich reklam více informací a funkcí, jako je telefonní číslo, adresa nebo odkazy na webové stránky, což může vaše reklamy zviditelnit a zvýšit míru prokliků.

Kvalita cílových stránek

Ujistěte se, že cílové stránky vaší reklamy jsou relevantní pro vaše reklamy a nabízí uživatelům to, co očekávají. Optimalizujte své cílové stránky pro konverze s jasným výzvou k akci a snadným procesem nákupu. Když už jste dostali návštěvníka na váš web, snažte se toho co nejvíce využít.

A/B testování

Neustále testujte různé varianty vašich reklam, abyste zjistili, které varianty fungují nejlépe. To znamená nejen testování textu reklamy a obrázků, ale také cílových stránek a dalších faktorů.

Princip A/B testování spočívá v tom, že vytvoříte dvě (nebo více) varianty reklamy, které se liší vždy pouze jedním prvkem (například nadpis, obrázek, výzva k akci atd.). Poté tyto varianty nasadíte na své cílové publikum a sledujete, která verze má lepší výkon. To vám umožňuje objektivně vyhodnotit, které úpravy vedou k lepším výsledkům a které byste měli použít ve svých reklamních kampaních.

Díky A/B testování můžete identifikovat nejen to, co funguje nejlépe, ale také pochopit, jaké prvky vaše publikum nejlépe reaguje. To vám umožní lépe porozumět preferencím a chování vašich zákazníků a vytvářet reklamní kampaně, které jsou pro ně relevantní a účinné.

Sledování a optimalizace

Pravidelné sledování výkonnosti reklamních kampaní je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti a efektivity vašeho marketingového úsilí. Používání analytických nástrojů, jako je Google Analytics nebo analytické nástroje v rámci vaší reklamní platformy vám umožňuje identifikovat klíčové oblasti, ve kterých lze provést zlepšení, a také testovat nové strategie. Tímto způsobem můžete své reklamy neustále optimalizovat a dosahovat lepších výsledků. Průběžné úpravy na základě analýz a testování vám umožní lépe reagovat na potřeby a chování vašich zákazníků a zajistit, že vaše reklamy budou stále relevantní a účinné.

Zvýšení míry prokliků vašich PPC reklam vyžaduje čas a úsilí, ale s těmito strategiemi můžete dosáhnout značného zlepšení a dosáhnout tak lepších výsledků vašich kampaní. Neexistuje univerzální recept na dokonalý text PPC reklamy. To, co funguje pro jednu reklamu, nemusí fungovat pro jinou.

Další tipy:

 • Využijte vizuálně poutavé obrázky a videa ve svých reklamách.
 • Personalizujte své reklamy tak, aby oslovovaly individuální uživatele.
 • Sledujte trendy v oboru a aktualizujte své reklamy v souladu s nimi.
 • Využijte remarketingové kampaně k oslovování uživatelů, kteří již navštívili vaše webové stránky.
 • Vytvořte v návštěvnících pocit naléhavosti pomocí časově omezených nabídek nebo slev.

Míra prokliku je významným ukazatelem účinnosti PPC kampaně, je však důležité si uvědomit, že úspěch kampaně nelze posuzovat pouze na základě tohoto jednoho faktoru. Vedle míry prokliku je důležité sledovat i další metriky, jako je konverzní poměr a návratnost investic (ROI). Konverzní poměr ukazuje, kolik z těch, kdo kliknou na reklamu, provede požadovanou akci, například nákup produktu nebo vyplnění formuláře. Návratnost investic (ROI) nám poté říká, zda jsme za naše investice do PPC reklamy skutečně získali profit. Tyto metriky společně poskytují komplexnější pohled na efektivitu reklamní kampaně a umožňují nám lépe porozumět jejímu skutečnému úspěchu a dopadu na podnikání.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Další článek
Jak nastavit Sklik a spustit první kampaně?