Jazyky

Možnost nastavení neomezeného počtu jazykových mutací. Každá se bude zobrazovat na unikátní URL adrese. 

Upozornění! Varianta pronájmu Bronze má počet jazykových mutací omezen pouze na jeden. Pokud potřebujete vícejazyčný e-shop, přejděte do Můj účet / Peněženka a finalizace a změňte v oddílu Finalizace Variantu pronájmu.  

Typy jazykových mutací

Jazyky na hlavní doméně

Všechny takovéto mutace jsou zdarma v ceně pronájmu. URL adresa jazykové mutace má podobu podle následujícího schématu.

www.mujeshop.cz/sk
www.mujeshop.cz/en

Na vlastní doméně

Jazykovou mutaci je možné provozovat také na vlastní doméně. Tedy na jiné doméně než je hlavní. URL adresa jazykové mutace má podobu podle následujícího schématu.

www.mojeshop.sk
www.mystore.com

Multishop

Pomocí jazykových mutací lze provozovat na jedné administraci více satelitních e-shopů. Více v článku o doménách. URL adresa jazykové mutace má podobu podle následujícího schématu.

www.mojeshop.sk
www.mystore.com

Vytvoření jazykové mutace

Přejděte do Nastavení / Základní / Jazyky. V modulu vidíte vždy jeden hlavní jazyk, který nelze smazat a váže se na hlavní doménu a výchozí měnu. Vytvořte si novou jazykovou mutaci.

Dokud nebudete mít jazykovou mutaci přeloženou, nezatrhávejte možnost aktivní. Mutace bude na e-shopu skrytá (nezobrazí se ani vlaječky pro její přepnutí), ale v administraci bude aktivní a vy si ji budete moci překládat.

Zkopírování obsahu a překladů z...

V okně založení jazykové mutace najdete ještě dvě další zajímavé funkce. Pomocí kopírovat obsah z... přenesete z již vytvořené mutace do nově zakládané mutace kompletní obsah a nastavení vašeho e-shopu, které jste si vyplnili v redakčním systému.

Kopírovat překlady z... přenáší pouze obsah systémové texty jako překlady, systémové emaily a dokumenty.

Přepínání měn

Díky těmto funkcím lze mimo jiné vytvořit možnost přepínání měny v rámci jednoho jazyka. Založíte si libovolnou jazykovou mutaci, o které víte, že ji pravděpodobně nikdy v budoucnu nebudete používat. Nastavíte jí ty měna. V obou jazykových mutacích pak budete udržovat totožný obsah. Ve výchozím stavu se po vybrání typu měna automaticky odškrtne pole indexace (oddíl Rozšířené). Doporučujeme toto zachovat kvůli zamezení duplicitního obshau měnové mutace.

Překlady

Po založení e-shopu jsou vám k dispozici hotové překlady v češtině, slovenštiněangličtině. Ostatní jazyky jsou zobrazeny standardně v angličtině do okamžiku než si daný text přeložíte.

Po založení nové jazykové mutace se napříč celou administrací aktivuje funkce zobrazit v jazyku. Obsahuje zaškrtávací pole označující jednotlivé jazykové mutace. Zaškrtněte ty mutace, ve kterých se má daný obsah zobrazovat. Viz. níže obrázek detailu produktu. Říká, že produkt se bude zobrazovat ve všech mutacích a nabízí k tomu pole pro překlady.

Pro kompletní překlad jazykové mutace je třeba postupně projít vešekerý obsah a nastavení administrace. Všude, kde se objeví nová pole pro překlad, je třeba je vyplnit nebo upravit.

Upozornění! Nejčastěji se zapomíná na překlady názvů parametrů, dostupností, stavů objednávek, překlady dokumentů a systémových emailů.

Některá slova a sousloví ale nejsou součástí redakčního systému. Např. ty, co jsou součástí grafiky. Jejich seznam najdete v modulu Obsah / Překlady. Pro více informací přejděte zde.

Výchozí stát

Každá jazyková mutace by měla mít definovaný stát a ten se bude automaticky brát jako výchozí u nepřihlášených zákazníků. Slouží zejména pro poskytování informací o dopravě. Např. výchozí stát pro češtinu je Česká republika a v případě zobrazení ceníku dopravy se nepřihlášenému zákazníkovi zobrazí dopravy pro ČR. Další využití je v případě informace o dopravě zdarma (kolik má zákazník ještě přikoupit).

Diskuse