Kategorie se rozdělují na ty, které obsah mají (typ Stránka nebo Stránka s produkty) nebo nemají (odkaz na jiné stránky nebo kategorie). V podstatě nám to říká, co se stane po kliknutí na danou kategorii.

Typ kategorie

  • Stránka - Kategorie má vlastní obsah. Je přizpůsobená pro zobrazení textového obsahu jako např. kontakty, o nás atd.
  • Stránka s produkty - Kategorie má vlastní obsah a je určena pro stránky se seznamy produktů.
  • Stránka s výrobci - Po kliknutí se zobrazí výrobci, kteří k mají přiřazené produkty (více zde).  
  • Stránka s kontakty - Rozložení stránky do dvou sloupců a zobrazení kontaktního formuláře.
  • Odkaz na hlavní stránku - Po kliknutí na kategorii se zobrazí hlavní stránka.
  • Odkaz na jinou kategorii - Po kliknutí na kategorii se zobrazí obsah jiné vybrané kategorie.
  • Odkaz na aktuality - Po kliknutí na kategorii se zobrazí stránka se seznamem aktualit.
  • Odkaz na rádce - Po kliknutí na kategorii se zobrazí stránka se seznamem článků v rádci.
  • Odkaz na výhody obchodu - Po kliknutí na kategorii se zobrazí stránka se seznamem výhod obchodu.
  • Externí odkaz - Po kliknutí na kategorii se zobrazí zvolená URL adresa.

Jak nastavit typ kategorie

Zobrazení oddílů

Každý typ kategorie obsahuje specifický výčet oddílů s nastavením. Např. typ Stránka obsahuje všechny oddíly až na oddíly týkající se produktů. K tomu je určen typ Stránka s produkty (viz. náhle níže).

Pokračujte na Vyplnění detailu kategorie

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna