Kde čerpat marketingovou inspiraci?

I ten nejbystřejší marketingový mozek někde potřebuje čerpat inspiraci a neztratit krok s aktuálními marketingovými trendy. Kde ale takovou inspiraci průběžně hledat? I na to si v dnešním článku odpovíme. 

Proč se v marketingu inspirovat? 

Marketing je dynamické odvětví a neustále se mění. Pro úspěšné marketingové kampaně je klíčová inspirace, která nám pomáhá odlišit se od konkurence a vytvářet inovativní strategie.

Inspirace vs. kopírování

Inspiraci je potřeba oddělit od jednoduchého kopírování. To by zvládl každý. U napodobeniny originálu byste navíc jen stěží mohli očekávat dobré výsledky. Spíše riskujete ostudu. Inspirace naopak pracuje s vlastními nápady, které už uskutečněné záměry pouze formují. Měli byste je zkrátka povznést na vyšší úroveň, aby nikoho ani nenapadlo myslet si, že jste nějaký nápad v minulosti vykradli. 

Kde čerpat inspiraci pro moderní marketing?

Historický kontext: Někdy je dobré se ohlédnout zpět. Minulé marketingové strategie nám mohou poskytnout hluboký vhled do toho, co fungovalo a co ne. Z historie se můžeme poučit a vyvarovat se opakování chyb. Právě poučení ohledně slepých uliček je to nejcennější, co vám vhled do historie může nabídnout. Využíjte zkrátka toho, že mnoho chyb už marketéři nebo podnikatelé udělali místo vás.

Feministrický plakát "We can do it" z druhé světové války se stal inspirací pro mnoho moderních kampaní.

Marketingové knihy, literatura a weby: Literatura je nekonečnou studnicí znalostí. Existuje mnoho knih, které poskytují osvědčené rady, analýzy a případové studie z reálného světa. Pravidelné čtení nás může udržet v obraze a nabídnout nové perspektivy. Nenechte se ani odrazit datem vydání konkrétní publikace. Spousta marketingových principů je univerzálních a s neomezenou platností. Zároveň ale vždy přemýšlejte nad tím, jak dané principy a nápady zasadit do kontextu moderního marketingu. Sledujte také relvantní marketing média. Jejich prostředím se dozvíte o aktuálních trendech, nebo zajímavých kampaních velkých hráčů. 

Konference a workshopy: Nic nenahradí osobní setkání s odborníky v oboru. Konference a workshopy nám umožňují vyměňovat si nápady, diskutovat o nových trendech a navazovat cenné kontakty. Vždy navíc načerpáte novinky z oboru, dostanete se do kontaktu se svými zákazníky a zjistíte, co aktuálně řeší. Právě tyto kontakty mohou být při zrodu budoucích marketingových nápadů a strategií neocenitelné. 

Podcasty a webináře: Podcasty a další obsah je prakticky nevyčerpatelnou studnicí nejrůznějších myšlenek, nápadů a zkušeností. Existuje nepřeberné množství oborově vymezeného obsahu, ze kterého můžete čerpat. Najděte si tedy podcasty, pořady a kanály, které jsou vám blízké a myslíte si, že by vás mohly obohatit. 

Studium konkurence: Pečlivé sledování konkurence může být přínosné. Sledujte, jak a co vaší soupeři aktuálně komunikují a s jakými výsledky se setkávají. Právě u konkurence je potřeba inspirovat se opatrně, abyste nemuseli čelit nařčením z kopírování. Přesto je ale potřeba udržovat si přehled k tom, co se zrovna u vašich soupeří děje. 

Kreativní techniky a brainstorming: Pravidelné brainstormingové sezení s týmem může odkrýt nové nápady a posunout hranice našeho marketingového myšlení. Dejte prostor všem nápadům. I v těch, které zní na první pohled zcestně, může být ukrytý zajímavý nápad. 

Zákazníci a jejich zpětná vazba: Zákazníci jsou zdrojem nejlepší zpětné vazby. Jejich názory a připomínky nám mohou pomoci lépe pochopit, co očekávají, a vytvářet relevantní marketingové kampaně. Mohou vás inspirovat k rozšíření produktového sortimentu, nebo vám třeba rovnou vnuknout zajímavý nápad, který využijete ve své marketingové komunikaci.

Cestování a různorodost zkušeností: Různé kultury a trhy nám mohou nabídnout odlišné pohledy na marketing. Cestování a poznávání nových míst nám může přinést čerstvé nápady. 

Sociální sítě a online komunity: Sociální sítě jsou nejen místem pro propagaci, ale také pro sledování trendů, nápadů a zpětné vazby od kolegů z branže. A nejen to. Velmi často na sociálních sítích najdete také příspěvky, které vám naprosto jasně ukážou, jakým směrem se naopak nevydávat. I to je neocenitelné. 

Někdy marketingová inspirace dorazí sama a někdy je k ní potřeba impuls. Třeba ze strany profesionálního agenturního partnera. Těch je náš Marketplace určený exkluzivně pro klienty e-shopového řešení Upgates plný. Přesvědčte se sami.

Další článek
Co je to brand marketing a jak správně budovat značku?