Keyword Stuffing

Keyword stuffing je praktika SEO (Search Engine Optimization), kdy se do obsahu webové stránky nacpe nadměrné množství klíčových slov s cílem manipulovat výsledky vyhledávání a zvýšit pozici stránky ve výsledcích vyhledávání.

Tato taktika byla populární v raných dnech SEO, když byly algoritmy vyhledávačů méně sofistikované a snáze manipulovatelné. Webmasteři často zaplnili své stránky klíčovými slovy (včetně neviditelného textu, seznamů klíčových slov a nerelevantních klíčových slov) v naději, že to zvýší jejich rank ve výsledcích vyhledávání.

Dnes je však keyword stuffing považován za špatnou praxi a může vést k penalizaci ze strany vyhledávačů jako je Google. Moderní algoritmy vyhledávačů jsou navrženy tak, aby poskytovaly uživatelům co nejkvalitnější a nejrelevantnější obsah, a tudíž hodnotí stránky na základě kvality a relevance jejich obsahu, ne na základě počtu klíčových slov.

Místo keyword stuffingu by se správci webů měli soustředit na vytváření kvalitního, relevantního obsahu, který přirozeně zahrnuje klíčová slova a odpovídá na otázky a potřeby uživatelů. Dobré SEO také zahrnuje další aspekty, jako je optimalizace meta tagů, vytváření kvalitních backlinků a zajišťování dobré uživatelské zkušenosti na stránce.

Další článek
Konverzní poměr