Stavový kód HTTP je součástí odpovědi serveru na klientský požadavek. Stavový kód zobrazuje informaci o tom, jak byla odpověď serverem zpracována jestli byl požadavek vyřízen. Výsledkem může být kladné vyřízení, záporné, nebo může vzniknout chyba.

Odpovědi jsou rozděleny podle charakteru odpovědi do pěti kategorií - informační, úspěch, přesměrování, chybný požadavek (chyba klienta) a chyba serveru. V podstatě server říká prohlížeči nebo vyhledávacímu robotovi, co se na dané adrese aktuálně děje a jak se k tomu má postavit. 

Existuje mnoho stavových kódů, které říkají, jakým způsobem se má indexovat daná URL adresa. V UPgates se přesměrování ve výchozím stavu řeší pomocí stavového kódu 301. OK

 • 200 = OK. Všechno je v pořádku, na této stránce existuje obsah a stránka nevrací žádnou chybu.
 • 301 = Trvalé přesměrování. Pokud je stránka A přesměrována na stránku B. Toto přesměrování využijete v případě, že stránku A už neplánujete obnovovat a chcete, aby se místo této stránky uživatelům zobrazovala stránka B. Z hlediska SEO se doporučuje používat přesměrování přes tento stavový kód.
 • 302 = Dočasné přesměrování. Pokud je stránka A dočasně přesměrována na stránku B. Toto přesměrování využijete v případě, že stránku A ještě plánujete obnovit, ale dočasně nefunguje a nechcete, aby na ni uživatelé chodili. Z hlediska SEO se nedoporučuje používat přesměrování přes tento stavový kód (kromě případu, který jsme popsali na začátku).
 • 404 = Not found. Stránka nebyla nalezena. Pokud URL už na webu skutečně neexistuje, doporučujeme tyto stránky přesměrovat pomocí stavového kódu 301 na relevantní stránku.
 • 410 = Gone. Tento stav je podobný stavu 404, akorát s tím rozdílem, že je více „trvalý“. Z hlediska SEO se jedná o velmi podobné stavy. V případě stránek 410 doporučujeme najít interní odkazy, které na tuto stránku vedou, a odstranit je, případně upravit na funkční stránku.
 • 500 = Internal server error. Jak už název říká, jedná se o interní chybu, takže je potřeba chybu zkontrolovat a zjistit, kde se vyskytl problém.
 • 503 = Service Unavailable. Stránku je dobré zkontrolovat ručně, protože pravděpodobně nemá povoleno, aby roboti obsah procházeli.

Řešení nejčastějších problémů

404 = Not found

Odkaz směřuje na stránku, která již neexistuje nebo jejíž URL adresa se změnila.

 1. Podívejte se na URL adresu v prohlížeči, na které se chyba 404 zobrazuje.
 2. V nastavení administrace klikněte na stránku, která by se měla na tomto URL zobrazovat.
 3. Sjeďte níže do oddílu SEO.
 4. Vyplňte pole SEO URL tak, aby výsledná URL adresa pod polem odpovídala té, na které se zobrazuje chyba 404 (viz. bod č. 1)

500 = Internal server error

Jedná se o vnitřní chybu serveru, která může být způsobena větším množstvím faktorů.

Napište nám o tomto problému na email:

 • Příjemce: info@upgates.cz
 • Předmět: 500 = Internal server error
 • Obsah zprávy: Dobrý den, na stránce XXXX nám systém hlásí chybu 500. Prosíme o kontrolu a vyřešení problému.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna