Zaslání emailu z obchodního případu

Klikněte na tlačítko Zaslat e-mail (v jakékoli záložce případu). Zobrazí se okno s formulářem pro zaslání emailu zákazníkovi.

Ve formuláři máte předepsané údaje o zákazníkovi, případně váš podpis, který si můžete upravit v Nastavení / Hlavní oddíl Komunikace. Do přílohy je možné přidat soubor nahraný z vašeho počítače a dále dokumenty daného případu. Pokud není vybraný dokument vygenerovaný, bude dogenerován zároveň s odesláním emailu. Fakuturu, jako jediný dokument, lze poslat pouze, pokud je již vygenerovaná.

Systémové emaily

Abyste nemuseli stále vytvářet stejné nebo podobné emailové zprávy, můžete si vytvořit šablony Systémových emailů.

V systému jsou již některé systémové emaily přednastavené. Jsou navázány na konkrétní události probíhající v e-shopu. Např. zákazník objedná v košíku, registruje se, pošle si zapomenuté heslo atd. Pokud budete chtít nastavit nové šablony systémových emailů nebo upravit ty stávající, přejděte do Nastavení / Systémové / Systémové emaily.

Odeslání systémového emailu při změně stavu obch. případu

Každý obchodní případ má nastaven Stav. Upravuje se ručně v detailu případu nebo hromadně v seznamu případů pomocí hromadných úprav.

Stavy můžete přidávatupravovat nebo mazat v Nastavení / Obchod / Stavy.

V detailu konkrétního stavu máte možnost nastavit Systémový email, který se odešle po změně obchodního případu na daný stav. Vybrat si můžete nějaký již předdefinovaný nebo si vytvořte nový systémový email v Nastavení / Systémové / Systémové emaily.

Poznámka:

U stavů "Přijata" a "Nedořešená" systémové emaily upravovat nelze, protože jsou na ně navázány předdefinované funkce.

Zaslání automatického emailu po vygenerování faktury

Samotné vygenerování dokumentu faktura může být rovněž doprovázeno zasláním systémového emailu. Faktura se generuje v detailu obchodního případu v záložce Popis a oddílu Dokumenty (případně hromadně v seznamu obch. případů). Nastavení systémového emailu provedete v Nastavení / Hlavní / oddíl Fakturace. Vyberte nějakou již vytvořenou šablonu nebo si vytvořte novou v  Nastavení / Systémové / Systémové emaily.

Informace o zákazníkovi

Informace o zákazníkovi, kterému se zprávy posílají, najdete v detailu obchodního případu v záložce zákazník.

V oddílu Popis získáte přehled o předchozím obchodování a komunikaci se zákazníkem. Víte tak, s kým máte tu čest. Můžete se prokliknout na profil zákazníka (Zákaznící / Seznam zákazníků) a zjistit, jaký má nastavený ceník a další kontaktní údaje, které zákazník uvedl v objednávce. Samozřejmě nesmí chybět fakturační a dodací adresa.

Historie komunikace

Všechny změny v obch. případu a v komunikaci se zákazníkem se zaznamenávají do historie.

Diskuse