V detailu objednávky klikněte na tlačítko E-MAIL a vyberte z možnosti systémový email, který chcete posílat. Případně si vytvořte vlastní. Zobrazí se okno s formulářem pro zaslání emailu zákazníkovi.

Ve formuláři máte již předepsané údaje o zákazníkovi, případně váš podpis, který si můžete upravit v Nastavení / Základní / Nastavení obchodu. Do přílohy je možné přidat soubor nahraný z vašeho počítače a dále dokumenty daného případu. Pokud není vybraný dokument vygenerovaný, bude dogenerován zároveň s odesláním emailu. Fakuturu, dobropis a účtenku lze poslat pouze tehdy, pokud jsou již vygenerovány.

Systémové emaily

Abyste nemuseli stále vytvářet stejné nebo podobné emailové zprávy, můžete si vytvořit šablonu Systémového emailu. Ta se dodá do nabídky e-mail v detailu objednávky.

V systému jsou již některé systémové emaily přednastavené. Jsou navázány na konkrétní události probíhající v e-shopu. Např. zákazník objedná v košíku, registruje se, pošle si zapomenuté heslo atd. Pokud budete chtít nastavit nové šablony systémových emailů nebo upravit ty stávající, přejděte do Nastavení / Emaily / Systémové emaily.

Odeslání systémového emailu při změně stavu objednávky

Každá objednávka má svůj Stav, který znamená stupeň rozpracování obchodního případu. Upravuje se ručně v detailu objednávky, oddíl Hlavní, nebo hromadně v seznamu případů pomocí hromadných úprav.

Stavy můžete přidávatupravovat nebo mazat v Nastavení / Objednávky / Stavy. V detailu konkrétního stavu máte možnost přiřadit Systémový email, který se odešle po změně objednávky na daný stav. Vybrat si můžete nějaký již předdefinovaný nebo si vytvořte nový systémový email v Nastavení / Emaily / Systémové emaily.

Poznámka! U stavů "Přijata" a "Nedořešená" systémové emaily upravovat nelze, protože jsou na ně navázány předdefinované funkce.

Zaslání automatického emailu po vygenerování faktury

Samotné vygenerování dokumentu faktura může být rovněž doprovázeno zasláním systémového emailu. Faktura se generuje v detailu objednávky v záložce Popis a oddílu Dokumenty (případně hromadně v seznamu objednávek pomocí hromadných úprav). Přiřazení systémového emailu provedete v Nastavení / Objednávky / Fakturace. Vyberte nějakou již vytvořenou šablonu nebo si vytvořte novou v  Nastavení / Emaily / Systémové emaily.

Informace o zákazníkovi

Detailní informace o zákazníkovi, kterému zprávu posíláte, najdete v záložce zákazník.

V záložce Historie získáte přehled o změnách v objednávce a o předchozí komunikaci se zákazníkem v rámci dané objednávky.

Diskuse