Konfigurace

Dejte zákazníkovi možnost nastavit si produkt podle konkrétních parametrů. Je možné takto navýšit, nebo naopak snížit cenu produktu.

Konfigurace se zobrazí podobně jako varianty pomocí formuláře s výběrovými poli v boxu přidání do košíku (výchozí nastavení) nebo ve zvláštním vyskakovacím okně.

Konfigurace mohou obsahovat:

  • Jednotlivé parametry
  • Skupiny konfigurací (viz. níže)
  • Nadpis (textový nápis, kterým lze členit jednotlivé části konfigurace)

Zobrazení hodnot parametru

  • Volba jedné hodnoty z výběrového pole (select)
  • Zaškrtnutí jedné nebo více možností z výběru (checkboxy)
  • Ručně napsat hodnotu (textarea)

Skupiny konfigurací

Vytvořte si předdefinované skupiny parametrů a hodnot pro snadné použití v různých konfiguracích produktů. Skupiny můžete v průběhu času měnit. Výhodou je, že tyto změny se automaticky projeví ve všech konfiguracích, ve kterých jste skupinu použili.