Konfigurace produktu

Dejte zákazníkovi možnost nastavit si produkt podle konkrétních parametrů. Je možné takto navýšit nebo naopak snížit cenu produktu.

Rozdíl mezi variantou a konfigurací

Na rozdíl od variant, konfigurace nemají svůj unikátní kód. Do objednávky se vkládá kód master produktu, případně varianty, pokud jsou u produktu nastaveny zároveň s konfiguracemi. Např. ty parametry, které ovlivňují identifikaci produktu na skladě (barva, velikost atd.) dáte do variant (a nastavíte jim kód varianty). Ostatní parametry, které jsou určeny jen pro dopřesnění vlastností produktu, případně navýšení ceny produktu (poplatky, prodloužená záruka, konfigurace dílů atd.) dáte do konfigurací.

Hlavním smyslem konfigurací je to, že si nastavíte master produkt za základní cenu a díky konfiguraci parametrů je možné tuto cenu změnit. Např. počítač prodáváte za cenu základní sestavy. Zákazník si ho ale překonfiguruje tak, že změní parametr "monitor" z hodnoty 19" na 21". Základní cena se mu tak zvýší.

Konfigurace mohou obsahovat:

  • Jednotlivé parametry
  • Skupiny konfigurací (viz. níže)
  • Nadpis (textový nápis, kterým lze členit jednotlivé části konfigurace)

Zobrazení hodnot parametrů

  • Volba jedné možnosti z výběrového pole (select) - Např. volba barvy počítače.
  • Zaškrtnutí jedné nebo více možností z výběru (checkboxy) - Např. volba z nabídky doplňkových služeb jako rozšířená záruka, pojištění navíc, rozšířený servis atd.
  • Ručně vypsat hodnotu (textarea) - Např. si zákazník přeje vytisknout nápis na krabici počítače :-)

Skupiny konfigurací

Vytvořte si předdefinované skupiny parametrů a hodnot pro snadné použití v různých konfiguracích produktů. Skupiny můžete v průběhu času měnit. Výhodou je, že tyto změny se automaticky projeví ve všech konfiguracích, ve kterých jste skupinu použili.

Zobrazení konfigurací

Konfigurace se zobrazí podobně jako varianty v detailu produktu pomocí formuláře s výběrovými poli.

Nastavení konfigurací

Nejdříve si vytvoříte parametry, pomocí nichž budete konfigurace vytvářet. V administraci přejděte do  Nastavení / Produkty / Parametry záložka Parametry. Zaklikněte Zobrazení pro konfigurace. Tím se vám aktivují funkce, které v běžných parametrech nenajdete.

Vytvořte nové parametry. Ve vyskakovacím okně s detailem parametru vyplňte Název a hodnoty parametru.

Nyní si zvolte, jaké hodnoty parametru v konfiguracích zahrnovat. Zaškrtnutím volby aktivní určujete, jaké hodnoty parametrů lze přidávat do konfigurací ke konkrétním produktům.

Nastavení v produktu

Přejděte do detailu produktu záložka Kombinace oddíl Konfigurace.

Přidejte do konfigurace produktu parametry.

Hodnoty parametrů, které jste si v nastavení zaškrtli jako aktivní (pro konfigurace), se vám nyní zobrazí v nabídce vybraných parametrů.

Administrace:

E-shop:

Změna ceny u konfigurace

Pokud výběr parametru v konfiguraci ovlivní výši základní ceny, nastavte o kolik to bude. Klikněte na a otevře se vyskakovací okno pro úpravu hodnoty parametru. Zadejte o kolik se změní cena produktu. Může se zvýšit (+), snížit (-), znásobit (*), vydělit (/).

Pokud chcete změnu ceny provést již v nastavení hodnoty parametru tak, aby se kalkulovala na celém e-shopu již ve výchozím stavu, přejděte do  Nastavení / Produkty / Parametry záložka Parametry. Zde obdobným způsobem jako je uvedeno v případě úpravy v detailu produktu, provedete úpravu hodnoty vybraného parametru v nastavení.

Diskuse