Konfigurace se zobrazí podobně jako varianty pomocí formuláře s výběrovými poli v boxu přidání do košíku

Nastavení konfigurací

Nejdříve si vytvoříte parametry, pomocí nichž budete konfigurace vytvářet. Přejděte v administraci do  Nastavení / Produkty / Parametry záložka Parametry. Zaklikněte Zobrazení pro konfigurace. Tím se vám aktivují pole, která v nastavení běžných parametrů nefigurují.

Vytvořte nové parametry. Otevře se nové okno, kde vyplníte Název a hodnoty parametru.

Nyní si zvolíte, jaké parametry do konfigurací zahrnout, a to tak, že si jednotlivé parametry rozkliknete a zaškrtnete jim volbu Aktivní. Zaškrtnutím volby aktivní určujete, zda zákazník tento parametr v konfiguraci zobrazí nebo nezobrazí.

Nyní všechny parametry takto označené lze přidávat do konfigurací ke konkrétnímu produktu.

Výběr v produktu

Přejděte do detailu produktu záložka Kombinace oddíl Konfigurace.

V oddílu Konfigurace přidáte do vaší konfigurace již předvytvořené parametry v nastavení parametrů.

Hodnoty parametrů, které jste si v nastavení zaškrtli jako aktivní pro konfigurace, se vám nyní zobrazí v nabídce konfigurací.

Administrace:

E-shop:

Změna ceny u konfigurace

Pokud výběr parametru v konfiguraci ovlivní výši ceny, nastavte velikost změny hodnoty parametru. Klikněte na a otevře se vyskakovací okno pro úpravu hodnoty parametry. Zadejte o kolik se změní cena produktu. Může se zvýšit (+), snížit (-), znásobit (*), vydělit (/).

Pokud chcete změnu ceny provést již v nastavení hodnoty parametru tak, aby se kalkulovala na celém e-shopu již ve výchozím stavu, přejděte do  Nastavení / Produkty / Parametry záložka Parametry. Zde obdobným způsobem jako je uvedeno v případě úpravy v detailu produktu, provedete úpravu hodnotu vybraného parametru v nastavení.

 

Diskuse