Řeší případ, kdy se v košíku vyskytují produkty, které mají nastavené rozdílné skupiny doprav a průnikem těchto skupin nevznikne žádná relevantní nabídka dopravy. Zákazníkovi je třeba v tomto případě nabídnout nějaké možnosti dopravy, aby neodešel bez objednání. Systém nabízí různé možnosti řešení tohoto problému:

  1. Místo prázdné nabídky doprav se zobrazí individuální doprava.
  2. Vybere se ta doprava, která je nejdražší a je zároveň zařazená do jedné ze skupin doprav produktů v košíku.
  3. Nastaví se preferovaná skupina doprav, která vybere dopravy, které jsou zařazeny do skupiny, která má vyšší preferenci. Preference stanovíte v detailu dopravy tak, že přetáhnete preferovanou skupinu doprav na vyšší pozici.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Doprava.
  2. V oddílu Nastavení klikněte na pole Konflikt skupiny doprav.
  3. Vyplňte požadovanou možnost.
  4. Uložte.