Kontaktní menu se nachází v hlavičce e-shopu v místech, kde je tlačítko do košíku. Je možné v něm vytvořit obdobnou strukturu kategorií jako u jakéhokoli jiného menu.

Pokud jej nechcete využívat, stačí do něj nevyplnit žádnou kategorii, případně stávající kategorie smazat.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií / Kontaktní menu.
  2. Zde vytvořte nebo upravte kategorie dle nápovědy zde.

Zobrazeni na e-shopu

Skrytí / zobrazení ostatních údajů v liště

V liště, ve které se nachází kontaktní menu, se zobrazuje také odkaz na telefonní a emailový kontakt provozovatele e-shopu, účet zákazníka, porovnání a tlačítko do košíku. Můžete ho skrýt také v modulu Designer dle univerzálního postupu v nápovědě zde.

Modul Designer

Tato funkce je k dispozici až od verze 3.5 modulu Designer. Více o přechodu na nejnovější verzi Designera.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna