Kontaktní menu se nazývá to, které je umístěno v hlavičce e-shopu u košíku. V něm je možné vytvořit obdobnou strukturu kategorií jako u každého jiného menu. Pokud jej nechcete využívat, nemusí mít žádný obsah. V této liště pro kontaktní menu se zobrazuje také telefonní a emailový kontakt na provozovatele e-shopu, které můžete deaktivovat v modulu Designer (Grafika / Designer / Šablony / Hlavní stránka / Vzhled / Hlavička / Telefon nebo Email). 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií / Kontaktní menu.
  2. Zde vytvořte nebo upravte položky podle potřeby a zásad práce s kategoriemi.
  3. Uložte.

Zobrazeni na eshopu

Modul Designer

Tato funkce je k dispozici až od verze 3.5 modulu Designer. Více o přechodu na nejnovější verzi Designera.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna