Konverzní poměr

Konverzní poměr, také známý jako míra konverze, je klíčovou metrikou v digitálním marketingu a e-commerce. Udává procento návštěvníků webových stránek, které dokončily určitou cílovou akci, jako je například nákup produktu, registrace k odběru newsletteru, vyplnění formuláře nebo stažení aplikace.

Výpočet konverzního poměru je relativně jednoduchý: počet konverzí se dělí počtem celkových návštěvníků a výsledek se vynásobí 100 procent. Například, pokud webové stránky v daném časovém období zaznamenaly 200 konverzí a měly 4 000 návštěvníků, konverzní poměr by byl 5 procent.

Konverzní poměr je důležitým ukazatelem účinnosti webových stránek a marketingových strategií. Zatímco návštěvnost stránek ukazuje, kolik lidí přišlo na web, konverzní poměr ukazuje, kolik z nich provedlo akci, kterou podnik chtěl.

Hodnota konverzního poměru může významně kolísat v závislosti na mnoha faktorech, včetně typu webové stránky, cílové akce, typu návštěvníka, oboru a mnoha dalších. Zlepšování konverzního poměru je často hlavním cílem optimalizace pro vyhledávače (SEO) a optimalizace konverzních sazeb (CRO). Pomocí různých taktik, jako je testování A/B, vylepšení uživatelského rozhraní a zkušeností, personalizace obsahu a mnoho dalších, mohou podniky zvyšovat svůj konverzní poměr a zlepšovat svou návratnost investic do digitálního marketingu.

Další článek
Konverzní cesta