Cenové vzorce umožňují nastavit výpočet výsledné ceny produktu podle vašich individuálních potřeb.

Nastavení vzorce

Nastavení vzorce se provádí v modulu Produkty / Vlastní vzorce.

Matematické operátory, které pro ně můžete použít jsou +, -, *, / Používá se pouze desetinná tečka, nikoli čárka. Nepoužívejte žádné další formátování cen jako mezery mezi tisíci, označení měny atd.

Zápis podmínek pro použití ve vzorci:

{if {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{if {ZNAČKA}}...{endif}...{endif}

Použití meta v podmínce, kdy má být splněna konkrétní hodnota xy

{if {$meta:KLÍČ:xy}}...{endif}

Příklad

Vzorec výpočtu ceny s podmínkou na dva různé ceníky a dvě skupiny produktů.

 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP1 (vlastní pole product-group) se sníží o 10% v ceníku 1 a o 15% v ceníku 2.
 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP2 se sníží o 25% v ceníku 1 a o 35% v ceníku 2.
{if {$pricelist:1}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 10 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 15 / 100
  {endif}  
{elseif {$pricelist:2}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 25 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 35 / 100
  {endif}
{endif}

Přidání vzorce do produktu

Přidání vzorce konkrétnímu produktu provedete v detailu produktu v záložce Popis, oddíl Ceny - Cenový vzorec.

Vzorce je možné nastavit také v hromadných úpravách.

Diskuse