Landing Page

V světě marketingu nebo e-commerce se docela často setkáváme s výrazem landing page. O co vlastně jde?

Co je to Landing Page

Landing page, neboli dopadová stránka je webová stránka, na kterou směřujete návštěvníky. je důležitá především k měření konverzí. Landing Page má totiž unikátní odkaz a pokud zde návštěvník dokončí konverzi, čímž se promění v zákazníka, má provozovatel stránek o těchto procesech přehled. 

Landing Page tak může být pro různé účely jiná. V některých případech půjde o Homepage a jindy zase o jiné specifické podstránky. Pravdou ale je, že ve většině případů je pro landing page vhodnější volbou jiní než hlavní stránka webu. Obvykle nám totiž jde o to, aby uživatel provedl konkrétní akci. Nakoupil, zaregistroval se nebo třeba přispěl finančním příspěvkem.  Například u kampaně zaměřené na prodej praček na e-shopu s názvem elektrodomu.cz se může dopadovou stránkou stát elektrodomu.cz/pracky. Stránku ovšem musíme vybavit také potřebnými parametry pro měření návštěvnosti, je tak je poté možné měřit konverze provedené v rámci kampaně. 

Další článek
Linkbuilding