Landing page

Landing page, česky přistávací stránka, je specifický druh webové stránky, který je navržený tak, aby návštěvníka přivedl k určité akci. Tato akce se často nazývá konverze a může zahrnovat různé cíle, jako je například nákup produktu, registrace k odběru newsletteru, stažení aplikace nebo vyplnění formuláře.

Hlavními charakteristikami landing page je její zaměřenost na jednu konkrétní akci a jednoduchost designu. Má minimalizovat distrakce, které by mohly návštěvníka odradit od provedení cílové akce. Proto bývají landing pages obvykle bez navigačních menu a obsahují jen několik odkazů vedoucích mimo stránku.

Landing page může být součástí webových stránek, nebo může být samostatná, vytvořená pro konkrétní marketingovou kampaň. Často se používá v kontextu placené reklamy, kde reklamní odkazy vedou přímo na landing page, která je přizpůsobena zprávě reklamy.

Výkonnost landing page se hodnotí na základě míry konverze, což je procento návštěvníků, kteří provedli cílovou akci. Pokud landing page nedosahuje očekávaných výsledků, může se optimalizovat pomocí různých metod, jako je například testování A/B, kde se porovnává výkon dvou různých verzí stránky.

Vývoj efektivní landing page vyžaduje dobrou znalost cílové skupiny a jejích potřeb a přání, a také umění vytvářet přesvědčivý a motivující obsah. Landing page je důležitým nástrojem v digitálním marketingu a může významně přispět k úspěchu online podnikání.

Další článek
Lead Generation (Generace leadů)