Lead Generation (Generace leadů)

Lead generation, neboli generování leadů, je proces získávání potenciálních zákazníků (tzv. leadů), kteří projevili zájem o vaše produkty nebo služby. V kontextu digitálního marketingu a e-commerce se toto často děje prostřednictvím různých online marketingových strategií a taktik.

Cílem lead generation je přilákat návštěvníky na vaši webovou stránku a přeměnit je na leady, tím že je motivujete k provedení určité akce - například vyplnění formuláře, přihlášení k newsletteru, stažení whitepaperu nebo zanechání kontaktních údajů výměnou za slevu nebo speciální nabídku.

Proces lead generation obvykle zahrnuje následující kroky:

  1. Návštěvnost: Prvním krokem je přilákat návštěvníky na vaši webovou stránku. To může být dosaženo různými marketingovými technikami, jako je SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay-Per-Click) reklama, sociální média, emailový marketing atd.

  2. Konverze: Jakmile návštěvník přijde na vaši stránku, cílem je ho přeměnit na lead. To se často děje prostřednictvím landing page, která nabízí něco hodnotného (např. bezplatný trial, e-book, webinář) výměnou za kontaktní údaje návštěvníka.

  3. Nurturing: Po získání leadu je důležité udržovat s ním kontakt a postupně ho vést k nákupu. Tento proces, známý jako nurturing, obvykle zahrnuje pravidelné odesílání relevantního a hodnotného obsahu prostřednictvím emailu nebo jiných kanálů.

  4. Prodej: Nakonec, pokud byl proces lead generation a nurturing úspěšný, lead se nakonec stane zákazníkem.

Úspěšná lead generation vyžaduje dobrou strategii, hluboké porozumění vašemu cílovému publiku a efektivní využití různých online marketingových nástrojů a technik.

Další článek
Long tail