Do faktury, ale také dobropisu, lze přidat do spodní části dokumentu razítko.

Razítko má obvykle pouze černobílou formu, často bývá i překryté podpisem. Do této podoby jej můžete dostat například naskenováním nebo i vytvořením v grafickém editoru jako např. www.photopea.com

Postup v administraci

  1. Přejděte do Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  2. Vyberte dokument Faktura nebo Dobropis.
  3. Klikněte na pole Razítko.
  4. Přidejte obrázky ze správce souborů. Více zde.
  5. Uložte.

Zobrazení na e-shopu

Razítko se ve výchozím nastavení šablon dokumentů zobrazuje pod Celkovou cenou objednávky.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna