Do faktury, ale také dobropisu, lze přidat do záhlaví logo a do spodní části dokumenty razítko. Razítko má obvykle pouze černobílou formu, často bývá i překryté podpisem. Do této podoby jej můžete dostat například naskenováním nebo i vytvořením v grafickém editoru jako např. www.photopea.com. Razítko se ve výchozím nastavení šablon dokumentů zobrazuje pod souhrnnou částkou za objednávku.

Postup v administraci

  1. Přejděte do Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  2. Vyberte dokument Faktura nebo Dobropis.
  3. V detailu faktury sjeďte níže pod textové pole.
  4. Klikněte na pole Razítko.
  5. Přidejte obrázky ze správce souborů.
  6. Uložte.

Zobrazení na e-shopu

Modul Designer

Tato funkce je k dispozici až od verze 3.4 modulu Designer. Více o přechodu na nejnovější verzi Designera.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna