Do faktury, ale také dobropisu, lze přidat do záhlaví logo a do spodní části dokumenty razítko.

Postup v administraci

  1. Přejděte do Nastavení / Objednávky / Dokumenty.
  2. Vyberte dokument Faktura nebo Dobropis.
  3. V detailu faktury sjeďte níže pod textové pole.
  4. Klikněte na pole Logo nebo Razítko.
  5. Přidejte obrázky ze správce souborů.
  6. Uložte.