Systém vám umožňuje zákazníkům nastavovat ceníky ručně dle svého uvážení. Toto je však možné jen u zákazníků, kteří mají vytvořen zákaznický účet. Neregistrovaný zákazník typu Kontakt může využívat pouze Výchozí ceník. Kontakt si totiž nikdy nezaložil zákaznický účet a nemá přihlašovací údaje, takže se nemůže dostat na jiného ceníku, než je výchozí. Kromě tohoto ručního nastavení můžete zvýhodněný ceník automaticky přiřadit všem registrovaným zákazníkům (více zde) nebo těm, kteří u vás udělají celkově obrat nad stanovenou hranici (více zde). 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Vyberte a klikněte na zákazníka, kterému chcete ceník přiřadit.
  3. V oddílu Osobní údaje klikněte na rolovací nabídku Ceník.
  4. Z nabídky zvolte požadovaný ceník.
  5. Uložte provedené změny.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna