Systém vám umožňuje zákazníkům nastavovat ceníky ručně dle svého uvážení. Toto je však možné jen u zákazníků, kteří mají vytvořen zákaznický účet. Neregistrovaný zákazník typu Kontakt může využívat pouze Výchozí ceník. Kontakt si totiž nikdy nezaložil zákaznický účet a nemá přihlašovací údaje, takže se nemůže dostat na jiného ceníku, než je výchozí.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Vyberte a klikněte na zákazníka, kterému chcete ceník přiřadit.
  3. V oddílu Osobní údaje klikněte na rolovací nabídku Ceník.
  4. Z nabídky zvolte požadovaný ceník.
  5. Uložte provedené změny.