Nastavení automatického SEO

Automatické nastavení SEO pro e-shop naleznete v  Marketing / SEO

Zde globálně upravíte nastavení titulku pro všechny druhy stránek internetového obchodu, dále META klíčová slova nebo META popis. Toto globální nastavení slouží pro případy, kdy u některé stránky nevyplníte záložku SEO. To pak bude doplněno automaticky údaji, které máte globálně nastaveny pro celý e-shop. Dále zde upravíte a nastavíte sitemap.xml a robots.txt.

Globální nastavení SEO u e-shopu UPgates

Nastavení sitemap.xml

Pro vyhledávací roboty je generována sitemap.xml. Zobrazuje se na adrese /sitemap.xml. Pro kontrolu indexace stránek lze použít nástoj Google Search Console. Zde je možno požádat o zaindexování stránky nebo přímo nahrát soubor sitemap.

Mapa stránek umožňuje nastavit priority pro informování vyhledávacího robota. Můžete si tak určit, které stránky se mají indexovat a které ne, případně které se mají indexovat časteji a jaká je jejich priorita na stránkách e-shopu (viz. obrázek). Vyberte v pole sitemap.xml

Mapa stránek UPgates

Nastavení robots.txt

Pro omezení procházení určitých stránek slouží soubor robots.txt. (viz. obrázek níže). Vyberte v pole robots.txt

Robots.txt - UPgates

Individuální SEO

Chcete mít individuálně nastavené SEO pro vybrané stránky a nechcete, aby bylo vytvářeno pomocí automatiky? Pokud nevyplníte individuální SEO atribut, bude použito automatické SEO.

SEO hlavní stránky

 Přejděte do  Kategorie / Hlavní stránka oddíl SEO a vyplňte SEO titulek a META popis. Titulek se zobrazí ve výsledcích vyhledávání jako nadpis, META popis pak jako krátký text pod nadpisem. Dále můžete vyplnit META klíčová slova pro hlavní stránku. Ta ale v dnešní době nemají rozhodující váhu.

Nastavení SEO u hlavní stránky e-shopu UPgates

SEO kategorie

Kategorie / konkrétní kategorie v menu oddíl SEO.

V jednotlivých kategorií e-shopu můžete definovat SEO URL. Pokud není vyplněno, automaticky se generuje z názvu kategorie. Pozor! Pokud změníte název kategorie, změní se také URL, což není z hlediska SEO žádoucí. Proto doporučujeme SEO URL na začátku vyplnit, což zamezí budoucím změnám a ztrátě pozice ve vyhledávačích. Jinak budete nuceni původní URL adresu přesměrovat na novou.

Vyplnit můžete rovněž SEO titulek, SEO popis a SEO klíčová slova. V případě, že nebudou tato pole u kategorie vyplněná, vytvoří se automaticky pomocí globálního nastavení SEO.

Nastavení SEO u kategorií e-shopu UPgates

SEO filtračních (parametrických) stránek

Nastavit můžete v  Kategorie / konkrétní kategorie v menu oddíl Filtry

Při filtrování produktů v dané kategorii vznikají tzv. filtrační (parametrické) stránky. I u těchto stránek je možnost nastavení SEO. Vyberte záložku typu filtru (Typy, Parametry, Výrobci a Benefity), kliknutím na  zobrazíte detail filtrační stránky. Určit lze nadpis stránky a její text. Dále běžná SEO nastavení jako titulek, popis a klíčová slova.

Nastavení SEO filtračních/parametrických stránek e-shopu

SEO produktů

Produkty / Seznam produktů vyberete položku / záložka Popis, oddíl SEO

Je zde možnost určit SEO URL, titulek, popis a klíčová slova.

Nastavení SEO produktu e-shopu

SEO článků

Obsah / Články / vyberete položku / oddíl SEO

SEO lze nastavit v redakčním systému také u jednotlivých článků, aktualit a rádce. Nastavení je obdobné jako v případě kategorií viz. výše.

Diskuse