Měny

Každá jazyková mutace může mít nastavenou pouze jednu měnu. Jedna měna ale může být nastavená ve více jazykových mutacích. Např. EUR ve slovenštině a němčině. 

Podle kurzu měny se přepočítává cenotvorba produktu v rámci dané jazykové mutace. Cenu produktu v konkrétní měně lze také zadat ručně bez toho, aniž by byla vypočítána kurzem.

Nastavení měny

  • Kód (výběr z oficiálních kódů měn).
  • Kurz měny.
  • Přední a zadní symbol měny.
  • Zaokrouhlovací metoda (matematicky, nahoru, dolů; na celé jednotky, padesátník, desetníky, setiny, tisíciny, bez zaokrouhlení).
  • Oddělovače desetin a tisíců.