Měny

Nastavení slouží k zadání seznamu měn, ve kterých bude možné na e-shopu prodávat.

V administraci přejděte do sekce Nastavení / Základní / Měny.

Zobrazení na e-shopu

Systém neumožňuje na jednu jazykovou mutaci navázat více měn. Existuje postup, jak toto obejít. Více zde.

Výchozí měna

Výchozí měna je v seznamu měn zobrazena na řádku s tmavším pozadím. Nelze ji smazat. Automaticky se vkládá do hlavní jazykové mutace.

Pokud budete mít pouze jednu jazykovou mutaci, není třeba vytvářet další měny. Stačí jen upravit tuto výchozí měnu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. V prvním řádku klikněte na kód měny nebo na ikonu tužky na konci řádku.
 3. Proveďte požadované změny.
 4. Uložte.

Vytvoření nové měny

Abyste mohli u konkrétní jazykové mutace nastavit určitou měnu, je třeba ji nejdříve vytvořit. Postupujte podle následujícího návodu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. Klikněte na tlačítko + Nová.
 3. Výberte Měnu s oficiálním kódem. Nelze nastavit u více měn stejný kód.
 4. Uložte.

Přidání měny do jazykové mutace

Vytvořenou měnu je potřeba přidat do konkrétní jazykové mutace, aby se mohla zobrazit na e-shopu. Postupujte dle následující nápovědy zde.

Výchozí měna se automaticky přidá k výchozí jazykové mutaci.

Více měn v jazykové mutaci

Více informací najdete v nápovědě zde.

Formát měny

Ke každému zobrazení ceny patří označení měny. To je možné provést daným symbolem (např. $ nebo textem EUR a pod.). Tyto symboly se nevyplňují automaticky při založení měny, je potřeba je doplnit ručně.

Kromě označení je možné každou měnu individuálně formátovat:

 • Zaokrouhlení cen (využije se zejména při výpočtu cen bez nebo s DPH, odečtu slev atd.),
 • Oddělovač desetin a tisíců.

Nastavení konkrétních specifikací provedete následujícím způsobem.

Postup v administraci

 1. Zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. Vyberte měnu, kterou chcete upravovat.
 3. V jejím nastavení doplňte symbol před nebo za číselnou hodnotou měny.
 4. Vyplňte další požadované údaje.
 5. Provedené změny uložte.

Zaokrouhlování cen

Více informací najdete v nápovědě zde.

Nastavení kurzu měny

Vztah mezi měnami určuje jejich vzájemný kurz. Podle něho se ceny produktů přepočítávají tak, že stačí zadat cenu v hlavní měně a v ostatních měnách se ceny automaticky vypočítají.

Vždy máte možnost tuto vypočítanou cenu ručně nahradit vlastní cenou (např. v případě, kdy chcete cenu v cizí měně marketingově pěkně zaokrouhlit).

Možnosti nastavení

 • Ručně zadaný - vložíte aktuální kurz manuálně na pevno.
 • Automaticky vložený dle ČNB / ECB - Importuje se podle aktuálních informací z České národní banky (měna CZK, více zde) nebo Evropské centrální banky (měna EUR, více zde). Aktualizace se provádí vždy po půlnoci na začátku dne. Importovaný kurz je možné dodatečně zvýšit nebo snížit.

Postup v administraci (automaticky vložený kurz)

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. Vyberte měnu, která není označená jako Hlavní.
 3. Zaškrtněte pole Importovat z ČNB.
 4. Ve vyskakovacím okně vyplňte pole v části Změnit importovaný kurz.
  • v otevíracím menu zvolte požadovaný symbol pro matematickou úpravu,
  • do textového pole vedle napište hodnotu, o kterou se má kurz upravit.
 5. Provedené změny uložte.

Nastavení měny e-shopu Upgates

Kurz měny pro daňové účely

Více informací najdete v nápovědě zde.

Příklady úpravy importovaného kurzu měny

V následujících příkladech je ukázáno, jak dosáhnout zvýšení nebo snížení importovaného kurzu ČNB.

Jako ukázkový kurz pro Euro použijeme hodnotu 25 Kč / EUR. Do pole Kurz se automaticky importuje hodnota 0,04 (EUR / Kč).

Příklad zvýšení kurzu měny

Importovaný kurz měny lze upravit násobením nebo přičtením.

Zvýšení kurzu násobením o 5%

 • V otevíracím menu zvolte symbol *.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1,05.

Procentuální hodnotu je nutné zadávat jako desetinné číslo. Nelze zadávat přímo navýšení o 5%, ale jako 1,05.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,03809, což je 26,25 Kč / EUR. To je navýšení o 5% proti původní hodnotě dle ČNB.

Zvýšení kurzu přičtením

 • V otevíracím menu zvolte symbol +.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,03846. Kurz vychází na 26 Kč / EUR.

Během přičtení se zadaná hodnota +1 přičte k původnímu kurzu 25 Kč / EUR. Dostaneme tedy kurz 26 Kč / EUR, ze kterého se vypočte Kurz 0,03846.

Příklad snížení kurzu měny

Importovaný kurz měny lze upravit dělením nebo odečtením.

Snížení kurzu dělením o 5%

 • V otevíracím menu zvolte symbol /.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1,05.

Procentuální hodnotu je nutné zadávat jako desetinné číslo. Nelze zadávat přímo snížení o 5%, ale jako 1,05.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,042. Kurz se tímto sníží na 23,8095 Kč / EUR, což je snížení o 5% proti původní hodnotě dle ČNB.

Snížení kurzu odečtením

 • V otevíracím menu zvolte symbol -.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,04166. Kurz vychází na 24 Kč / EUR.

Během odečtení se zadaná hodnota -1 odečte od původního kurzu 25 Kč / EUR. Dostaneme tedy kurz 24 Kč / EUR, ze kterého se vypočte Kurz 0,04166.

Odstranění měny

Dodatečně založené měny můžete trvale odstranit.

Nelze odstranit měnu, která je aktivně nastavená v určité jazykové mutaci. Je třeba ji nejdříve v daném jazyku nahradit za jinou měnu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. Na konci řádku požadované měny klikněte na ikonku odstranit.

 3. V potvrzovacím okně klikněte na Ano.
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora