Měny

Natavení seznamu měn, za které chcete na e-shopu prodávat. Ceny produktů se automaticky přepočítají podle aktuálního kurzu měny. Pokud nechcete využívat automatického přepočtu měny Cenu produktu v konkrétní měně lze také zadat ručně bez toho, aniž by byla vypočítána kurzem.

Import kurzu z ČNB / ECB

Automatické nastavení měn dle kurzovního lístu ČNB (měna CZK) nebo ECB (měna EUR). Aktualizace se provádí vždy po půlnoci na začátku dne.

Importovaný kurz je možné změnit. Výsledný kurz je možné zvýšit nebo snížit o násobek nebo rozdíl.

Měny a jazykové mutace

Na jedné jazykové mutaci je možné mít pouze jednu měnu. Nicméně e-shopy obvykle prodávají v jazykové mutaci pouze v měně dané země. Více o zakládání speciálních jazykových mutací pro další měny najdete zde. Jedna měna může být nastavená ve více jazykových mutacích. Např. euro přidáte do slovenštiny a němčiny. 

Hlavní jazyková mutace bude mít vždy nastavenou výchozí měnu

Přidání měny

Měny nastavíte v  Nastavení / Základní / Měny

U jednotlivých měn je pak možnost upravovat například způsob zaokrouhlování nebo oddělevání desetinných míst či tisíců. 

Nastavení měny e-shopu UPgates

Diskuse