Meta tags

Meta tagy jsou klíčové složky HTML kódu, které pomáhají vyhledávačům pochopit obsah webové stránky. Jsou umístěny v hlavičce HTML dokumentu a zatímco některé z nich jsou viditelné pro návštěvníky stránky (například název stránky v záložce prohlížeče), většina z nich je viditelná pouze pro vyhledávače.

Existuje několik druhů meta tagů, ale některé z nejvíce používaných v SEO (Search Engine Optimization) zahrnují:

  1. Meta Title Tag: Tento tag je zobrazen v záložce prohlížeče a je také první řádek textu, který se zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Meta titulky by měly být krátké a přesné, s cílem přesně popsat obsah stránky.

  2. Meta Description Tag: Tento tag popisuje obsah stránky a často se zobrazuje pod názvem stránky ve výsledcích vyhledávání. Měl by poskytnout stručný přehled toho, co návštěvníci mohou očekávat, pokud kliknou na odkaz.

  3. Meta Robots Tag: Tento tag říká vyhledávačům, zda má stránka být indexována a zda mají být sledovány odkazy na stránce. To může být užitečné pro stránky, které nechcete, aby se zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání.

  4. Meta Keywords Tag: Tento tag byl původně používán k označení klíčových slov stránky pro vyhledávače. Dnes většina vyhledávačů tento tag ignoruje kvůli jeho zneužití v minulosti.

Je důležité poznamenat, že meta tagy jsou pouze jednou ze složek SEO a samy o sobě pravděpodobně nebudou mít velký dopad na vaše hodnocení ve vyhledávačích. Avšak v kombinaci s dalšími SEO strategiemi mohou hrát důležitou roli v úspěchu vaší stránky.

Další článek
Cart Abandonment Rate (Míra opuštění košíku)