Microsite

Microsite je speciální druh webové stránky či sady webových stránek, které jsou obvykle vytvořeny pro konkrétní cíl nebo pro konkrétní kampaň. Tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány firmou jako doplněk jejich hlavní webové stránky. Microsite je často zaměřená na konkrétní produkt, službu, událost nebo specifickou skupinu lidí.

Jedním z hlavních cílů microsite je poskytnout návštěvníkům konkrétní a relevantní informace o konkrétní tématice. Mikrostránky mohou být využity pro různé marketingové účely, včetně zvýšení povědomí o značce, podpory nových produktů nebo služeb, poskytování podrobných informací o události, nebo sběru dat a zpětné vazby od cílových skupin.

Microsite může být navržena a strukturovaná podle potřeb cílové skupiny a konkrétního cíle kampaně. To znamená, že design, obsah a funkčnost microsite mohou být velmi odlišné od hlavní webové stránky společnosti. Na rozdíl od tradiční webové stránky, microsite často obsahuje interaktivní prvky, jako jsou hry, kvízy nebo ankety, aby se udržela pozornost a zvýšila zapojení návštěvníků.

Microsite mohou také sloužit jako užitečný nástroj pro měření účinnosti konkrétní marketingové kampaně. Protože microsite jsou obvykle spojeny s konkrétními kampaněmi nebo cíli, je možné sledovat a analyzovat návštěvnost, interakce a konverze, které tyto stránky generují.

Přestože vytvoření a udržování microsite může vyžadovat dodatečné náklady a zdroje, mohou tyto stránky přinést významnou hodnotu pro marketingové úsilí společnosti. Kvalitně navržená a správně nasazená microsite může zvýšit povědomí o značce, zapojit cílové skupiny, podpořit konverze a poskytnout cenné informace pro budoucí marketingové strategie.

Další článek
mCommerce