Míra otevření

Míra otevření, známá také jako open rate, je klíčovým ukazatelem úspěchu v emailovém marketingu a speciálně v kontextu odesílání newsletterů. Tato metrika vyjadřuje procento odběratelů, kteří email otevřeli, v porovnání s celkovým počtem odeslaných emailů.

Jak funguje míra otevření? Představme si, že odesíláte newsletter 1000 odběratelům. Pokud 200 z nich otevře váš email, míra otevření je 20 %.

Míra otevření je důležitým nástrojem pro hodnocení účinnosti vaší emailové kampaně. Pokud je míra otevření nízká, může to znamenat, že předmět vašeho emailu není dostatečně atraktivní nebo že vaše emaily končí v koši nebo v složce s nevyžádanou poštou.

Na druhé straně, vysoká míra otevření signalizuje, že vaši odběratelé jsou vašimi emaily zaujati. To může být důsledkem efektivního předmětu emailu, dobrého načasování odeslání, přitažlivého designu emailu nebo silného vztahu mezi vámi a vašimi odběrateli.

Je důležité poznamenat, že úspěšnost emailové kampaně nelze hodnotit pouze na základě míry otevření. Další důležité metriky zahrnují míru kliknutí (CTR), míru konverzí a návratnost investic (ROI). Tyto ukazatele vám pomohou lépe pochopit, jak vaši odběratelé interagují s vašimi emaily po otevření.

Další článek
Microsite