Nastavení množství, balení nebo metráže produktu.

Omezení minimálního a maximálního množství nakupovaného produktu.

Dále možnost nákupu pouze množství, které je násobkem určitého čísla.  Případně zákazníkovi nastavte konkrétní možnosti výběru množství produktů, tj. různá balení.

Úprava metráže - výchozí hodnota a dopočet násobku

U metráže můžete od aktualizace v. 17 v administraci definovat výchozí hodnotu. Pro zákazníka se vše automaticky dopočítává do nejbližší možné hodnoty, kterou může objednat.