Aktivace propojení s Money S3:

V administraci v Propojení / Money S3 aktivujete propojení a postupujete podle návodu v sekci Instalace.

1. Import produktů

Nastavení importu produktů odpovídá nastavení standardnímu importu produktů.

2. Export objednávek

Export objednávek pro Money S3 probíhá pravidelně v 5-ti minutových intervalech. Exportují se vždy objednávky od data a času nastaveného v poli Poslední export. Posunutím data a času si můžete znovu vyexportovat objednávky které již v Money S3 máte.

Tlačítko Exportovat vše nastaví datum a čas tak, aby se exportovaly všechny objednávky.