Propojení e-Shopu s účetnictvím Money. Dávkový export objednávek a import skladových položek.

Hlavní

Aktivovat/Deaktivovat - Aktivace/Deaktivace propojení s Money. Součástí propojení je providelný import produktů, který je placenou službou dle aktuálního ceníku.

Import produktů

Stav - Údaj o stavu importu
- Čeká - čeká na první import do času importu
- Běží - import se zpracovává
- OK - import byl zpracován
- Varování - import byl zpracován, ale během zpracování se vyskytly nějaké problémy (více informací najdete ve statistikách)
- Chyba - došlo k chybě ve zpracování (více informací najdete ve statistikách)

Zpracováno - počty zpracovaných položek

Více informací

Seznam jednotlivých spuštění importu a jejich statistiky.

Konfigurace

Zakládání položek

 • Zakládat nové položky - Nové položky v importu se založí / nezaloží v e-shopu.
 • Zakládat položky bez kódu - Povolit / nepovolit vytváření položek, které nemají v importu definovaný kód. Položky bez kódu nebude možné v budoucnu aktualizovat. Místo toho se založí duplicitně další položka.
 • Nové položky zobrazovat - Vždy zakládat nové položky jako aktivní (zaškrtnuto zobrazit na webu) / neaktivní (odškrtnuto zobrazit na webu). Má nejvyšší prioritu.
 • Nové produkty do kategorie - kód kategorie do které se mají vložit nové produkty.

Aktualizace položek

 • Aktualizovat existující položky - Existující položky v e-shopu se upravují / neupravují informacema z importu.

Ostatní

 • Prefix před kódy - Kód položky se naimportuje s prefixem. V případě více importů se tím zabezpečí unikátnost kódů.
 • Marže - Procento, o které se zvýší základní cena. V případě záporné hodnoty se základní cena snižuje.
 • Zpracování variant - Standardní - varianty jako součást produktu (dle obecného předpisu). Párování produktů s variantami - varianta jako produkt. V případě, že se shoduje kód produktu s kódem varianty, data se importují do varianty. Standardní varianty u produku se nezpracovávají.

Nastavení dat

 • Sloupec nezpracovávat - Informace z importu bude ignorována.
 • Sloupec nový - Informace se přenáší pouze do nově vytvářených položek.
 • Sloupec úprava - Informace se přenáší pouze do již existujících položek.
 • Sloupec obojí - Informace se přenáší jak do nově založených tak existujících položek.

Export objednávek

 • Poslední export - Datum a čas od kterého se budou exportovat objednávky pro Money S3.
 • Exportovat vše - Nastaví datum a čas tak, aby se exportovaly všechny objednávky.

Instalace

Průvodce: Instalace Money S3