V ceně měsíčního pronájmu je provoz e-shopu jen pod jednou doménou. Pokud chcete nastavit jinou doménu nebo další satelit, je toto možné za příplatek dle aktuálního ceníku. Na jednom e-shopu můžete nastavit libovolný počet domén a satelitů (multishop).

Doménu na jazykovou mutaci nebo satelit si nastavíte v Nastavení / Domény a SSL.

Reálné řešení Multishopu

Multishop se řeší vytvořením nové jazykové mutace. V administraci si vytvoříte nový jazyk, u kterého víte, že ho nikdy v budoucnu nebudete používat. V této jazykové mutaci se provedou překlady produktů, článků, SEO, dokumentů a všechny další záležitosti.

Každý např. článek, který se má zobrazovat v e-shopu č. 1 bude nastaven pro zobrazování v jazyku CZ. Článek, který se má zobrazovat v e-shopu č. 2 bude nastaven jako viditelný pouze v druhém jazyku.

E-shop č. 1

E-shop č. 2

Grafika

Grafika v nastavení modulu Designer je pro všechny jazykové mutace a satelity ve výchozím stavu stejná. Pokud chcete mutace výrazně graficky odlišit, je třeba to udělat individuálně v editoru kódu. To se týká oddělení mutací z pohledu barev, vlastních CSS stylů atd. V případě potřeby můžete editovat i HTML kód a strukturu stránek. K tomu je třeba dobře znát jazyky HTML a CSS, případně JS.

Na tyto úpravy nedáváme technickou ani jinou podporu či záruku následné správné funkcionality. Pokud chcete jít touto cestou, doporučujeme vám kontaktovat některého z odborníků na Marketplace, který vám požadované změny realizuje.

Co nelze v systému oddělit jsou především:

  • číselné řady,
  • grafika může být odlišná pouze v případě, že je upravená individuálně v editoru kódu (vyžaduje vypnutí modulu designer),
  • účty zákazníků,
  • nelze být v některých satelitech plátcem DPH a v jiných zase ne.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna