V ceně měsíčního pronájmu je provoz e-shopu jen pod jednou doménou. Pokud chcete nastavit jinou doménu nebo další satelit, je toto možné za příplatek dle aktuálního ceníku. Na jednom e-shopu můžete nastavit libovolný počet domén a satelitů (multishop).

Doménu na jazykovou mutaci nebo satelit si nastavíte v Nastavení / Domény a SSL.

Reálné řešení multishopu

Multishop se řeší vytvořením nové jazykové mutace. V administraci si vytvoříte nový jazyk, u kterého víte, že ho nikdy v budoucnu nebudete používat. V této jazykové mutaci se provedou překlady produktů, článků, SEO, dokumentů a všechny další záležitosti.

Každý např. článek, který se má zobrazovat v e-shopu č. 1 bude nastaven pro zobrazování v jazyku CZ. Článek, který se má zobrazovat v e-shopu č. 2 bude nastaven jako viditelný pouze v druhém jazyku.

E-shop č. 1

E-shop č. 2

Grafika

Grafika v nastavení modulu Designer je pro všechny jazykové mutace a satelity ve výchozím stavu stejná. Pokud chcete mutace výrazně graficky odlišit, je třeba to udělat individuálně v editoru kódu. To se týká oddělení mutací z pohledu barev, vlastních CSS stylů atd. V případě potřeby můžete editovat i HTML kód a strukturu stránek. K tomu je třeba dobře znát jazyky HTML a CSS, případně JS.

Na tyto úpravy nedáváme technickou ani jinou podporu či záruku následné správné funkcionality. Pokud chcete jít touto cestou, doporučujeme vám kontaktovat některého z odborníků na Marketplace, který vám požadované změny realizuje.

Co nelze v systému oddělit jsou především:

 • číselné řady,
 • grafika může být odlišná pouze v případě, že je upravená individuálně v editoru kódu (vyžaduje vypnutí modulu designer),
 • účty zákazníků,
 • nelze být v některých satelitech plátcem DPH a v jiných zase ne.

Nastavení satelitů

Při zakládání jazykové mutace je třeba zvolit Typ "satelit". Tzn., že daná mutace se nevloží do nabídky vlaječek v hlavičce e-shopu, pomocí které by se dalo na satelit prokliknout. Satelit je tedy brán jako samostatný e-shop. Nikoliv jako jazyková mutace. Informace, jak dále pracovat se satelity a upravit je do konkrétního vzhledu najdete v nápovědě

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Klikněte na tlačítko + Nový.
 3. Nechte mutaci deaktivovanou až do chvíle, než budete mít vyplněné všechny potřebné překlady, aby se satelit nezobrazoval zákazníkům. Pokud ještě nejste na ostré doméně, můžete satelit aktivovat a vidět tak, jak se nový obsah zobrazuje.
 4. Nastavte Typ "satelit".
 5. V poli Jazyk to může být jednoduché nebo také složitější. Ta jednoduchá a ne tak častá varianta je, když nemáte satelity ve stejných jazykových mutacích. Např. jeden satelit je v češtině a druhý ve slovenštině. Pak vyberete dané jazyky v jazykových mutacích.
  Pokud ale máte nějaké satelity ve stejných jazykových mutacích, což je běžná situace, nastává problém. Systém neumožňuje vybrat stejný jazyk ve více mutacích (z důvodu unikátnosti URL adres). V tom případě si vyberte jakýkoli jiný jazyk, o kterém víte, že ho v budoucnu pravděpodobně nikdy nepoužijete. Např. chamorro je ideální, protože se jedná o ostrov v Tichém oceánu :-)
 6. V oddílu Rozšířené nastavte pole Skutečný jazyk. Toto pole říká, jaký jazyk se v dané mutaci skutečně zobrazuje. Např. zde ve skutečnosti není již zmíněné chamorro, ale naše čeština. Nastavení je důležité pro správné vyhledávání textů v interním vyhledávání, kódování textů, kvůli exportům do služeb třetích stran atd.
 7. Do nového satelitu můžete nakopírovat překlady z jiné jazykové mutace a obsah z jiné existující jazykové mutace. Ušetří to dost práce. Tzn. pokud bude satelit 2 stejně jako satelit 1 v jazyku čeština, překopírujte do něj vše co v češtině již máte vyplněno.
 8. Uložte změny.
 9. V administraci se objeví nové zatržítko v možnostech zobrazit v jazyku. Viz. nápověda zde. Nastavte tak zobrazení např. produktů, článků, bannerů, headlines, rozdílného loga atd.
 10. Jakmile budete mít překlady a obsah satelitu nastaven, aktivujte jazykovou mutaci v Nastavení / Základní / Jazyky. 
 11. Nastavte doménu na jazyk podle tohoto návodu.
 12. Nastavte DNS v rozhraní vaší domény podle zobrazeného návodu v modulu Nastavení / Domény a SSL.
 13. Zkontrolujete zobrazení nové domény dle návodu. Změny se neprojeví ihned, ale až v řádu několika hodin.

Zobrazení jazykové mutace v satelitu

U satelitu se na e-shopu standardně nezobrazuje vlaječka, pokud v tomto satelitu není žádná další jazyková mutace. To je možné změnit a zobrazit u satelitu i vlajky s odkazy na další jazykové mutace následujícím způsobem.

Pro aktivaci je potřeba za satelit přesunout běžný jazyk(y).

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Jazyky.
 2. Seřaďte jednotlivé řádky položek uchopením ikony  a přetáhněte je na nové pozice směrem nahoru nebo dolů.
 3. Pokud se běžný jazyk vyskytuje v pořadí za satelitem (nebo hlavní jazykovou mutací), přiřadí se automaticky k němu. Pokud je těchto jazyků více, platí to pro všechny až do dalšího satelitu.

Příklad zobrazení jazyka Anglicky

V ukázce výše se pro satelit Polsky nezobrazí žádná vlajka, protože za ní nenásleduje běžný jazyk. Ale pro satelit Anglicky se vlajka již zobrazí a bude obsahovat navíc další jazyk Slovensky.

Jazyk s typem Hlavní se chová sám o sobě jako satelit, proto se nezobrazí jako další možnost v seznamu vlajek (viz. náhled níže). 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna