Jaký systém je možné napojit?

UPgates je možné napojit na jakýkoliv účetní, ERP nebo jiný systém, který umí export / import dat ve formátu XML, CSV nebo podporuje napojení přes API. Kompletní informace a dokumentace k XML a CSV stejně jako dokumetaci k API najdete na Import / Export.

Jaké systémy má UPgates napojené?

 • Pohoda
  • export objednávek z e-shopu do Pohody
  • import produktů a kategorií z Pohody do e-shopu včetně pravidelné aktualizace
  • návod na napojení najdete v průvodci Napojení na Pohodu
 • Money S3
  • export objednávek z e-shopu do Money
  • import produktů z Money do e-shopu včetně aktualizace
  • návod na napojení najdete v průvodci Napojení na Money S3
 • Altus Vario (export objednávek, import produktů prostřednictvím můstku firmy 4profit) - vytváří se na míru a vyžaduje individuální kalkulaci ceny
 • ABRA FlexiBee (ruční a automatický export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery)
 • ABRA Gen (ruční export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery)
 • SuperFaktura (automatický export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery) - vytvoření si žádá individuální doladění můstku s termínem po konzultaci s Dativery
 • Fakturoid (automatický export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery) - vytvoření si žádá individuální doladění můstku s termínem po konzultaci s Dativery
 • Comgate eLogist (prostřednictvím můstku firmy Dativery)
 • Ježek Duel (export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery)
 • iDoklad (automatický export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery) - vytvoření si žádá individuální doladění můstku s termínem po konzultaci s Dativery
 • iÚčto (automatický export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery) - vytvoření si žádá individuální doladění můstku s termínem po konzultaci s Dativery

Jak si mohu systém napojit sám?

Pokud máte systém, který není v nabídce již propojených systémů, můžete si ho napojit sami. V prvé řadě je třeba zjistit jaké možnosti napojení váš systém má (import, export, API). Napojení takového systému je záležitost pro technicky zdatnější uživatele. Někdy jsou třeba i programátorské znalosti.

Můj systém podporuje export a import

Pokud zjistíte že váš systém podporuje export nebo import dat a jedná se např. o XML nebo CSV, pak systém půjde napojit. Největším problémem v napojení bude pravděpodobně to, že data z vašeho systému nebudou ve formátu jaký požaduje UPgates. V takovémto případě bude nutné provést transformaci dat do příslušného formátu. Transformaci je nutné provést i při exportu z vašeho systému (do formátu UPgates, např. přenos produktů do eshopu) i při importu do vašeho systému (z formátu UPgates do vašeho formátu, např. přenos objednávek z eshopu).

Modelový příklad

Mám vlastní na míru vytvořený ERP systém, který potřebuji napojit. Systém běží na mém serveru a umí exportovat a importovat XML ve specifickém formátu. Systém umí export produktů, kategorií, zákazníků a objednávek. Všechna tato data budeme chtít přenášet do e-shopu (u objednávek pouze aktualizace stavů) a zpět do systému budeme chtít přenášet pouze objednávky.

Pro napojení takového systému bude třeba udělat můstek, který bude řešit transformace a předávání dat. Doporučujeme si prostudovat dokumentaci k vašem systému a dokumentaci k napojení na UPgates.

1. export ze systému do UPgates:

 • systém vyexportuje XML nebo CSV
 • můstek si ho načte a provede transformaci do formátu UPgates a nahraje ho např. na FTP, tak aby byl přístupný z URL adresy
 • UPgates načte XML z URL a zpracuje import (import je potřeba nastavit v administraci)

2. import do systému:

 • UPgates vyexportuje XML nebo CSV, které bude dostupné na URL
 • můstek stáhne soubor z URL, provede transformaci do formátu systému a nahraje soubor tak, aby byl přístupný pro systém
 • systém zpracuje transformovaný soubor

Nevýhoda tohoto řešení je ve zpoždění, exporty z UPgates probíhají jen ve stanovených intervalech, nějaký čas zabere také transformace a import. Data tak nelze mít aktuální v reálném čase.

Můj systém podporuje API

Pokud váš systém podporuje API, a chcete plně využít jeho možnosti (přenos dat v reálném čase), je potřeba vytvořit můstek pro předávání dat.

Modelový příklad

Mám vlastní účetní systém, který potřebuji napojit. Systém běží na mém serveru a pro komunikaci a napojení podporuje API. Přes API je možné získat a aktualizovat jakákoliv data v reálném čase. Budu chtít přenášet produkty, kategorie, zákazníky a objednávky.

Pro napojení takového systému bude třeba udělat můstek, který bude řešit předávání dat. Mustek bude volat API na straně e-shopu i na straně systému. I v tomto napojení budete pořebovat i XML nebo CSV. Do UPgates nelze produkty naimportovat přes API, produkty lze přes API pouze aktualizovat, stejné je to i se zákazníky. Kategorie přes API nelze zatím upravovat vůbec.

Výhodou je napojení téměř v reálném čase.

Kombinace obou přístupů

Nejlepší je kombinace obou přístupů tzn. import / export XML nebo CSV a API. Přes XML nebo CSV si můžete do UPgates dostat produkty, kategorie, zákazníky a přes API pak jen aktualizovat v reálném čase.

Co UPgates neumí?

 • UPgates nepodporuje Webhooky, není ani nijak individuálně možné dodělat např. zavolání vašeho API po nějaké akci na e-shopu (např. vytvoření objednávky)
 • časy exportů není možné měnit, jsou pevně dány, ani není možné exportovat data v reálněm čase (např. pozavolání URL)
 • časy importů je možné po předchozí domluvě s technickou podporou posunout na jiný než výchozí, není však možné provádět import častěji

Kolik mě to bude stát?

Pokud máte systém, který je již na UPgates napojený, neplatí se žádný vstupní poplatek a cena za měsíční provoz se účtuje podle aktuálního ceníku importu. Pokud si napojujete systém vlastními silami, přes nějakou agenturu nebo externí programátory, budete platit pravděpodobně více.

Tipy pro napojení

Postup pro napojení vašeho systému na UPgates

 1. prostudovat dokumentaci obou systémů, zjistit omezení, např. jaká data jsou povinná při vytvoření položek, chování v konkrétních situacích, např. změna stavu objednávky, změna dostupnosti, skladu, a jiná specifika
 2. podle možností systému vybrat nejvhodnější způsob přenosu dat (XML, CSV nebo i API)
 3. přistoupit k vytvoření můstku mezi UPgates a vaším systémem

Kategorie

 • nejprve je dobré importovat kategorie, aby se později importované produkty do nich mohly správně zařadit
 • kategorie lze importovat pouze pomocí XML nebo CSV
 • udělat kompletní import do UPgates, jednou denně pak zaktualizovat kompletní seznam kategoríí včetně založení nových
 • dokumentce k XML a CSV

Produkty

 • udělat kompletní import do UPgates, potom aktualizovat pomocí API nebo malého importu, jednou denně pak zaktualizovat kompletní seznam produktů včetně založení nových
 • dokumentace k XML, CSV a API

Zákazníci

 • udělat kompletní import do UPgates, potom aktualizovat pomocí API nebo jednou denně zaktualizovat všechny, včetně založení nových zákazníků
 • dokumentace k XML, CSV a API

Objednávky

 • bežně se při přechodu z jiného systému staré objednávky neimportují, pokud chcete, můžete to udělat přes API
 • API umožňuje kompletní správu objednávek
 • dokumentace k XML, CSV a API

Faktury

Diskuse