Nabídka hotových propojení

Než se pustíte do programování nového propojení, zjistěte, zda už toto propojení UPgates náhodou nenabízí. Více zde >

Jak si mohu systém napojit sám?

UPgates je možné napojit na jakoukoli externí službu, která podporuje export a import dat ve formátu CSV, XML nebo ji lze propojit prostřednictvím API. Napojení takového systému je záležitostí pro technicky zdatné uživatele. Někdy jsou třeba i programátorské znalosti.

Můj systém podporuje export a import

Největším problémem napojení bude to, že data z vašeho systému nebudou ve formátu, jaký požaduje UPgates. V takovém případě bude nutné provést transformaci dat. Transformaci je nutné provést jak v případě exportu z vašeho systému (do formátu UPgates), tak v případě importu do vašeho systému (z formátu UPgates).

Příklad

Máte vlastní externí účetní systém vytvořený na míru, který potřebujete propojit s UPgates. Systém běží na vašem serveru a umí exportovat a importovat XML ve specifickém formátu. Systém umí export produktů, kategorií, zákazníků a objednávek. Všechna tato data budete chtít přenášet do e-shopu (u objednávek pouze aktualizovat stavy). Zpět do systému budete chtít přenášet pouze objednávky.

Pro napojení takového systému bude potřeba můstek, který bude řešit transformace a předávání dat. Doporučujeme si prostudovat dokumentaci k vašemu externímu systému a dokumentaci k napojení na UPgates.

1. Export z externího systému do UPgates:

 • Externí systém vyexportuje XML nebo CSV.
 • Můstek si ho načte a provede transformaci do formátu UPgates a nahraje ho např. na FTP tak, aby byl přístupný z URL adresy.
 • UPgates načte XML z URL a zpracuje import (import je potřeba nastavit v administraci).

2. Import do systému:

 • UPgates vyexportuje XML nebo CSV, které bude dostupné na URL.
 • Můstek stáhne soubor z URL, provede transformaci do formátu externího systému a nahraje soubor tak, aby byl přístupný z URL adresy.
 • Externí systém zpracuje transformovaný soubor.

Nevýhoda tohoto řešení je v časovém zpoždění jednotlivých operací. Exporty z UPgates probíhají jen ve stanovených intervalech. Nějaký čas zabere také transformace a import dat. Data tak nelze mít aktuální v reálném čase.

Můj systém podporuje API

Pokud váš systém podporuje API a chcete plně využít jeho možností (přenos dat v reálném čase), je potřeba vytvořit můstek pro předávání dat.

Příklad

Máte vlastní externí účetní systém, který potřebujete napojit. Systém běží na vlastním serveru a pro komunikaci podporuje API. Přes API je možné získat a aktualizovat jakákoliv data v reálném čase. Budete chtít přenášet produkty, kategorie, zákazníky a objednávky.

Pro napojení takového systému bude třeba udělat můstek, který bude řešit předávání dat. Mustek bude volat API na straně e-shopu i na straně externího systému. I v tomto napojení budete pořebovat XML nebo CSV. Do UPgates nelze produkty importovat pomocí API, ale pouze je aktualizovat. Více zde >

Výhodou je napojení téměř v reálném čase.

Kombinace obou přístupů

Nejlepší je kombinace obou přístupů tzn. import / export XML nebo CSV a API. Přes XML nebo CSV si můžete do UPgates dostat produkty, kategorie, zákazníky a přes API je pak aktualizovat v reálném čase.

Co UPgates neumí?

 • UPgates nepodporuje Webhooky, není ani nijak individuálně možné dodělat např. zavolání vašeho API po nějaké akci na e-shopu (např. vytvoření objednávky).
 • Časy exportů není možné měnit, jsou pevně dány, ani není možné exportovat data v reálněm čase (např. pozavolání URL).
 • Časy importů je možné po předchozí domluvě s technickou podporou posunout na jiný než výchozí čas, není však možné provádět import častěji.

Kolik mě to bude stát?

Pokud máte systém, který je již na UPgates napojený, neplatí se žádný vstupní poplatek a cena za měsíční provoz se účtuje podle aktuálního ceníku.

Pokud si napojujete systém vlastními silami, veškeré náklady na propojení jsou ve vaší režii.

Tipy pro napojení

Postup pro napojení vašeho systému na UPgates

 1. Prostudovat dokumentaci obou systémů, zjistit omezení, např. jaká data jsou povinná při vytvoření položek, chování v konkrétních situacích, např. změna stavu objednávky, změna dostupnosti, skladu, a jiná specifika,
 2. podle možností systému vybrat nejvhodnější způsob přenosu dat (XML, CSV nebo i API),
 3. přistoupit k vytvoření můstku mezi UPgates a vaším systémem.

Kategorie

 • Nejprve je dobré importovat kategorie, aby se později importované produkty do nich mohly správně zařadit,
 • kategorie lze importovat pouze pomocí XML nebo CSV,
 • udělat kompletní import do UPgates, jednou denně pak zaktualizovat kompletní seznam kategoríí včetně založení nových,
 • dokumentce k XML a CSV.

Produkty

 • Udělat kompletní import do UPgates, potom aktualizovat pomocí API nebo malého importu, jednou denně pak zaktualizovat kompletní seznam produktů včetně založení nových,
 • dokumentace k XML, CSV a API.

Zákazníci

 • Udělat kompletní import do UPgates, potom aktualizovat pomocí API nebo jednou denně zaktualizovat všechny, včetně založení nových zákazníků,
 • dokumentace k XML, CSV a API.

Objednávky

 • Bežně se při přechodu z jiného systému staré objednávky neimportují, pokud chcete, můžete to udělat přes API,
 • API umožňuje kompletní správu objednávek,
 • dokumentace k XML, CSV a API.

Faktury

 • Přes API je možné si stahovat i faktury,
 • dokumentace k API.
Diskuse
Často se ptáte