V administraci najdete vyhledávací pole s našeptávačem, které přímo pracuje s články v nápovědě. Zadejte klíčové slovo a proklikněte se na vyhledanou nápovědu. Každá nápověda obsahuje konkrétní bodový postup nastavení požadované funkcionality. Slouží mimo jiné k obecnému popisu funkce, najdete v nich různá doporučení, rady, tipy a upozornění na nejčastější problémy s informací jak jim předejít. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Podpora.
  2. Klikněte na Vyhledat v nápovědách.
  3. Vyplňte klíčová slova.
  4. Z našeptávače vyberte článek.
  5. Prokliknete se do nápovědy na webu.

Kompletní nápověda s kategoriemi na webu

  1. Na stránkách www.upgates.cz zvolte v levém menu sekci Nápověda.
  2. Klikněte na požadovanou kategorii. Kategorie jsou víceméně rozděleny podle členění modulů v levém menu administrace. 
  3. Zvolte danou nápovědu podle toho, jaký problém řešíte.
  4. V pravém menu se můžete orientovat mezi jednotlivými nápovědami v dané kategorii.

Abyste minimalizovali svůj čas spojený s hledáním konkrétní nápovědy k funcionalitě, jsou pro vás v administraci připraveny také Tipy u každého důležitého pole nastavení. V těchto Tipech je popsáno, jak dané pole funguje a nabízí především také možnost se přes odkaz "Další informace" prokliknout přímo na související nápovědu.

Informace o verzi

V nápovědách nových funkcí se také uvádí verze modulu Designer, od které je funkce dostupná na webové části. Pokud si zákazník deaktivoval modul Designer (přešel na editor kódu) před uvedeným číslem verze, nebude funkce dostupná. Řešením je v takovém případě přechod na novou verzi (redesign).

Často se ptáte

V rámci kontinuálního rozvoje nápověd můžete často pod hlavním textem nápovědy najít sekci "Často se ptáte". Obsahuje související otázky a odpovědi od jiných eshoperů na systému UPgates.

Související články

Pod nápovědou bývají uvedeny související články nebo odkazy do naší UPgates Akademie, ve které najdete spoustu především marketingových rad, které zaručeně povedou ke zvýšení obratů. Dále zde najdete odkazy do jiných nápověd.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna