V současné době systém neumoňuje přímo nastavit 2 měny k 1 jazykové mutaci.

Následujícím postupem je však možné toto nastavení nepřímo udělat.

Popis řešení

Založíte si libovolnou jazykovou mutaci, o které víte, že ji pravděpodobně nikdy v budoucnu nebudete používat.

Nastavíte jí typ měna. V obou jazykových mutacích pak budete udržovat totožný obsah.

Ve výchozím stavu se po vybrání typu měna automaticky odškrtne pole indexace (oddíl Rozšířené). Doporučujeme toto zachovat kvůli zamezení duplicitního obshau měnové mutace.

Diskuse
Často se ptáte