Pro správné nastavení cenotvorby je třeba zadat systému informaci o plátci DPH a ukládání cen s nebo bez DPH.

Postup v administraci

  1. V administraci zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. V oddíle Hlavní nastavte pole Plátce DPH.
  3. Nastavte pole Ukládat ceny s DPH. 
  4. Uložte provedené změny.

Pokud vedete ceníky produktů v částkách bez DPH, nastavte ukládání cen "bez DPH". Po odečtení slev se k cenám připočítává procento DPH. Výsledná cena je prodejní. Pokud vedete ceníky v částkách s DPH, nastavte ukládání cen "s DPH". Po odečtení slev se k cenám procento DPH nepřipočítává. Ceny bez DPH se vypočítají dle účetního vzorce.

    Diskuse
    Často se ptáte