Pro správnou tvorbu cen produktů je potřeba provést několik základních nastavení. Ceny se zobrazí na e-shopu ve formátu, který vychází z dané měny (více zde).

Výchozí nastavení cen

Ukládání cen s / bez DPH

Systém umožňuje vkládat do e-shopu ceny ve výchozím stavu s DPH nebo bez DPH. Více zde.

Nastavení plátce / neplátce DPH

Pro zobrazení, zda je cena uváděná s / bez DPH nastavte zda jste / nejste plátcem DPH. Více zde.

Zobrazení cen s / bez DPH

Pokud jste plátcem DPH, máte následně možnost nastavit, zda se na e-shopu zvýrazní ceny s nebo bez DPH. Více zde.

Tvorba ceny u produktu

Základem cenotvorby je mít vyplněnou cenu v detailu produktu pro výchozí ceník. Jedná se o počáteční cenu, ze které se následně vypočítávají ceny pro další ceníky (více zde), slevy (více zde) a podobně.

Popis v administraci

 1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
 3. Ujistěte se, že se nacházíte v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Ceny.
 5. Vyplňte pole ve Výchozím ceníku ve sloupci Cena.
 6. Provedené změny Uložte.

Pro rychlejší práci s cenami u více produktů můžete využít funkce hromadných úprav (více zde) nebo v případě složitějších či dynamických cen pomocí cenových vzorců (více zde).

Ceny můžete importovat souborem nebo je zadávat k produktům ručně. 

Nezbytnou součástí je správné nastavení cenotvorby z pohledu DPH. Ceny můžete vkládat do systému s nebo bez DPH (více zde). Abyste nemuseli kontrolovat cenu po aplikaci slevy, je vhodné si nastavit také způsoby zaokrouhlování cen (více zde). Kromě běžných cen je třeba někdy dle zákona uvádět také ceny za měrné jednotky (více zde). 

Zaokrouhlování cen nemusíte nastavovat ručně. Způsob automatického zaokrouhlování cen se nastavuje u detailu měny (více zde).  

Typy cen

 • Cena - Cena před slevou. Zapisuje se do databáze e-shopu a z ní se vypočítává výsledná cena zobrazující se na e-shopu. Pokud obsahuje produkt slevy, zobrazí se na e-shopu jako cena původní (přeškrtnutá).
 • Cena po slevě (bez DPH) - Výsledná cena bez DPH zobrazující se zákazníkům na e-shopu. Pouze, pokud jste plátcem DPH. 
 • Cena po slevě (s DPH) - Výsledná prodejní cena s DPH zobrazující se zákazníkům na e-shopu. Pokud nejste plátcem DPH, zobrazí se název ceny bez dovětku s DPH. 
 • Akční cena - Zvýhodněná prodejní cena, která přepisuje Cenu po slevě. Zobrazí se na e-shopu pouze tehdy, pokud má produkt aktivní štítek Akce. Najdete ho v oddílu Štítky v detailu produktu.
 • Nákupní cena - Nezveřejňuje se na webu. Má pouze informační charakter pro administrátory. Na jejím základě se vypočítává zisk e-shopu. Najdete je v modulu Statistiky / Zisk.
 • Běžná - Cena, za kterou zákazníci daný produkt běžně nakoupí na trhu nebo v kamenné prodejně.

Rozdílné ceny v jazykových mutacích

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, jsou další ceny umístěny v jednotlivých záložkách v detailu produktu. Ty se automaticky přepočítají podle kurzu, který je nastaven dané měně. Cenu pak vyplníte v hlavní měně pro výchozí ceník a systém obratem dopočítá ostatní ceníkové ceny a následně dle kurzu ceny pro ostatní měny.

Přepočítané ceny pro jazykové varianty můžete i posléze ručně přepsat na vlastní hodnoty.

Popis v administraci

 1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
 3. Sjeďte níže do oddílu Ceny.
 4. Klikněte na záložku s druhou měnou.
 5. Zkontroluje/upravte cenu po přepočtu dle kurzu u vašeho ceníku

Často se ptáte

Na e-shopu ukládáte cenu s DPH, ale cenu bez DPH chcete mít zakrouhlenou na celé koruny. Přesto se tato cena zobrazuje nezaokrouhlená.

Zaokrouhlení se vztahuje na cenu, kterou ukládáte tzn. na cenu S DPH. Například cena 471,90 Kč se zaokrouhlí na 472 Kč a z toho se odečte DPH 21%. Tím vám vznikne desetinné číslo. 472 / 1,21 = 390,08.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna