Články vám umožňují přidat zákazníkům k popisu produktu ještě další doplňující informace nebo odkazy.

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Obsah / Články.
  2. Vytvořte nový stiskem tlačítka "+Nový".
  3. Vyplňte požadované údaje.
  4. Uložte provedené změny.