Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Abyste mohli používat automatické nastavení dostupností produktů, je nutné vést přesnou evidenci stavů zásob na skladě. Pokud tyto stavy zásob importujete, je aktualizace dostupností díky automatizaci zcela bez práce. V prvním kroce je třeba aktivovat dostupnost dle stavu zásob a následně se vytvoří nová dostupnost.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Zaškrtněte položku Dostupnost dle stavu zásob na Ano.
 3. Uložte provedené změny.

 1. Klikněte na stávající nebo vytvořte novou dostupnost kliknutím na "Nová".
 2. Vyplňte požadované údaje.
 3. Pokud se produkt s určitým stavem zásob dostane nad skladový limit, nastaví se automaticky příslušná dostupnost. Jakmile klesne pod limit, dostupnost se změní.

 1. Uložte.
 2. V seznamu dostupností zkontrolujte logicky doplněné intervaly.

Zobrazení v administraci

  V detailu produktu v oddílu Hlavní pak dostupnost vypadá tak, že ji nelze rozkliknout a mezi stavem zásob a dostupností se zobrazuje šipka znázorňující zapnuté automatické nastavení dostupnosti.

  Příklad fungování automatiky

  Máme nastavené tyto limity dostupností:

  • Není skladem = 0 ks
  • Do 5 dnů = 1 - 2 ks
  • Skladem = 3 ks a více

  Na skladě je 50 ks, tedy produkt je Skladem. Za 15 dnů klesl stav zásob na 2 ks, produktu se automaticky změní dostupnost na Do 5 dnů. Jakmile stav zásob klesne na 0, dostupnost se nastaví Není skladem.

  Dostupnost produktu lze nastavit i na základě stavů zásob jeho jednotlivých variant. Více viz. článek stav zásoby produktu dle variant.

  Zrušení automatické dostupnosti dle stavu zásob

  U produktů, kde vám to nedává smysl, je možné automatické nastavení dostupnosti podle stavu zásob deaktivovat. Nastavujete rovněž v detailu produktu v záložce Popis a v oddílu Hlavní.

  Stav zásob je nenastaven

  Pokud není u produktu nastavena žádná hodnota Stavu zásob, automatická dostupnost se nemá z čeho nastavit. V tom případě můžete vybrat vlastní dostupnost. Toto výběrové pole bude v tomto případě aktivní.

  Dostupnosti "Více než 5 ks"

  Pokud chcete zákazníkům zobrazit informaci o dostupnosti v podobě "Více než 5 ks" místo textu "Skladem", lze to udělat následujícím postupem.

  Postup v administraci

  1. Zvolte sekci Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti.
  2. V hlavní části plným kolečkem označte možnost Dostupnost dle stavu zásob: ANO.
  3. Uložte provedené změny.

  1. Vytvořte novou dostupnost  klinutím na "Nová".
  2. Pojmenujte ji názvem "Více než 5 ks".
  3. Do kolonky Skladový limit napište hodnotu 5 a uložte.

  1. V seznamu dostupností zkontrolujte logicky doplněné intervaly.

  U produktů s vyplněnou zásobou se nyní zobrazí automaticky doplněná dostupnost "Více než 5 ks"

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna