Abyste mohli používat automatické nastavení dostupnosti, je nutné vést přesnou evidenci stavů zásob jednotlivých produktů. Pokud tyto stavy importujete, je aktualizace dostupností zcela bez práce.

Funkci aktivujete v Nastavení / Hlavní / oddíl Produkty.

U vybraných dostupností Nastavení / Produkty / Dostupnosti nastavíte skladový limit (pole je zobrazeno jen, když je aktivní funkce dostupnost dle stavu zásob).

Pokud se produkt s určitým stavem zásob dostane nad skladový limit, nastaví se automaticky příslušná dostupnost. Jakmile klesne pod limit, dostupnost se změní.

Pokud u některé z dostupností nenastavíte žádný skladový limit, tuto dostupnost bude automatika ignorovat.

V detailu produktu pak dostupnost vypadá tak, že ji nelze rozkliknout a mezi stavem zásob a dostupností se zobrazuje šipka znázorňující zapnuté automatické nastavení dostupnosti.

U vybraných produktů je možné automatiku zrušit tak, že smažte hodnotu v poli stav zásob. Dostupnost vám pak nabídne možnosti.

Příklad fungování automatiky

Máme nastavené tyto limity dostupností:

Není skladem = 0 ks
Do 5 dnů = 1 - 2 ks
Skladem = 3 ks a více

Na skladě je 50 ks, tedy produkt je Skladem. Za 15 dnů klesl stav zásob na 2 ks, tedy produkt má dostupnost Do 5 dnů. Jakmile stav zásob klesne na 0, dostupnost se změní na Není skladem.

Poznámka

Dostupnost produktu lze nastavit i na základě stavů zásob jeho jednotlivých variant. Více viz. článek stav zásoby produktu dle variant.
Diskuse