Abyste mohli používat automatické nastavení dostupností produktů, je nutné vést přesnou evidenci stavů zásob na skladě. Pokud tyto stavy zásob importujete, je aktualizace dostupností díky automatizaci zcela bez práce.

Funkci aktivujete v Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti oddíl Sklad.

U vybraných dostupností nastavíte skladový limit (pole je zobrazeno jen, když je aktivní funkce dostupnost dle stavu zásob). Přejdete do oddílu Dostupnosti na stránce  Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti. Zde rozkliknete na detail existující dostupnost nebo vytvoříte dostupnost novou.

Pokud se produkt s určitým stavem zásob dostane nad skladový limit, nastaví se automaticky příslušná dostupnost. Jakmile klesne pod limit, dostupnost se změní.

Pokud u některé z dostupností nenastavíte žádný skladový limit, tuto dostupnost bude automatika ignorovat.

V detailu produktu v oddílu Hlavní pak dostupnost vypadá tak, že ji nelze rozkliknout a mezi stavem zásob a dostupností se zobrazuje šipka znázorňující zapnuté automatické nastavení dostupnosti.

U vybraných produktů je možné automatiku zrušit tak, že smažte hodnotu v poli stav zásob. Stránku uložíte. Dostupnost se pak zaktivní a nabídne možnosti dostupností.

Příklad fungování automatiky

Máme nastavené tyto limity dostupností:

Není skladem = 0 ks
Do 5 dnů = 1 - 2 ks
Skladem = 3 ks a více

Na skladě je 50 ks, tedy produkt je Skladem. Za 15 dnů klesl stav zásob na 2 ks, produktu se automaticky změní dostupnost na Do 5 dnů. Jakmile stav zásob klesne na 0, dostupnost se nastaví Není skladem.

Poznámka

Dostupnost produktu lze nastavit i na základě stavů zásob jeho jednotlivých variant. Více viz. článek stav zásoby produktu dle variant.
Diskuse