Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Abyste mohli používat automatické nastavení dostupností produktů, je nutné vést přesnou evidenci stavů zásob na skladě. Pokud tyto stavy zásob importujete, je aktualizace dostupností díky automatizaci zcela bez práce. V prvním kroce je třeba aktivovat dostupnost dle stavu zásob a následně se vytvoří nová dostupnost.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti.
 2. Zaškrtněte položku Dostupnost dle stavu zásob na Ano.
 3. Uložte provedené změny.

 1. Klikněte na stávající nebo vytvořte novou dostupnost kliknutím na "Nová".
 2. Vyplňte požadované údaje.
 3. Pokud se produkt s určitým stavem zásob dostane nad skladový limit, nastaví se automaticky příslušná dostupnost. Jakmile klesne pod limit, dostupnost se změní.

 1. Uložte.
 2. V seznamu dostupností zkontrolujte logicky doplněné intervaly.

Zobrazení v administraci

  V detailu produktu v oddílu Hlavní pak dostupnost vypadá tak, že ji nelze rozkliknout a mezi stavem zásob a dostupností se zobrazuje šipka znázorňující zapnuté automatické nastavení dostupnosti.

  Příklad fungování automatiky

  Máme nastavené tyto limity dostupností:

  • Není skladem = 0 ks
  • Do 5 dnů = 1 - 2 ks
  • Skladem = 3 ks a více

  Na skladě je 50 ks, tedy produkt je Skladem. Za 15 dnů klesl stav zásob na 2 ks, produktu se automaticky změní dostupnost na Do 5 dnů. Jakmile stav zásob klesne na 0, dostupnost se nastaví Není skladem.

  Dostupnost produktu lze nastavit i na základě stavů zásob jeho jednotlivých variant. Více viz. článek stav zásoby produktu dle variant.

  Zrušení automatické dostupnosti dle stavu zásob

  U vybraných produktů je možné deaktivovat automatické nastaení dostupnosti podle stavu zásob.

  Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, u kterého chcete provést nastavení.
  3. Smažte hodnotu v poli stav zásob.
  4. Uložte
  5. Klikněte na rolovací nabídku dostupnost a vyberte požadovanou možnost.

  Diskuse
  Často se ptáte

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna