Nastavení fakturačních údajů vašeho e-shopu je možné provést následujícím způsobem. Tyto fakturační údaje, informace o platebních účtech, kontaktní údaje atd. se přenesou do všech generovaných dokumentů jako obsah polí týkajících se dodavatele služeb. Údaje se zároveň zobrazují i v hlavičce, patičce e-shopu a v boxu Máte dotaz

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. V oddílu Fakturační údaje udělejte požadované změny.
  3. Uložte provedené změny.

Změna údajů

Pokud si změníte své údaje v provozovateli e-shopu, tato změna se neprojevi v již vygenerovaných dokumentech. Ty si totiž pamatují údaje tak, jak byly historicky zadány v době vzniku dokumentu.

Faktura

Pokud chcete změnit údaje ve faktuře, je třeba vystavit dobropis, následně pak duplikovat objednávku a vystavit fakturu novou. Více zde.

Další možnosti zobrazení

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, pro každou lze rovněž nastavit rozdílné fakturační údaje. Více zde.

Výchozí údaje lze přepsat a zobrazovat je na e-shopu rozdílně. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna