Nastavení fakturačních údajů vašeho e-shopu je možné provést následujícím způsobem. Tyto fakturační údaje, informace o platebních účtech, kontaktní údaje atd. se přenesou do všech generovaných dokumentů jako obsah polí týkajících se dodavatele služeb. Údaje se zároveň zobrazují i v hlavičce, patičce e-shopu a v boxu Máte dotaz

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
 2. V oddílu Fakturační údaje udělejte požadované změny.
 3. Uložte provedené změny.

Změna údajů

Pokud si změníte své údaje v provozovateli e-shopu, tato změna se neprojevi v již vygenerovaných dokumentech. Ty si totiž pamatují údaje tak, jak byly historicky zadány v době vzniku dokumentu.

Faktura

Pokud chcete změnit údaje ve faktuře, je třeba vystavit dobropis, následně pak duplikovat objednávku a vystavit fakturu novou. Více zde.

Další možnosti zobrazení

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, pro každou lze rovněž nastavit rozdílné fakturační údaje. Více zde.

Výchozí údaje lze přepsat a zobrazovat je na e-shopu rozdílně. Více zde.

Více jazykových mutací a satelity

Pro každou jazykovou mutaci můžete uvádět jiné číslo účtu a bankovní spojení.

Příklad: V anglické jazykové mutaci můžete vystavovat daňové doklady na anglickou pobočku. Případně lze nastavit jen odlišné číslo bankovního účtu. Pole, která nejsou v dalších jazycích vyplněna se budou automaticky přenášet z nastavení v hlavním jazyce.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
 2. Sjeďte níže do oddílu Fakturační údaje.
 3. Klikněte na záložku s daným jazykem, ve kterém chcete účet změnit.
 4. Klikněte na ikonku tužky u požadovaného pole. Viz nápověda zde.
 5. Vypište novou hodnotu.
 6. Uložte.

Zobrazení na e-shopu

Ve výchozím nastavení e-shopu se na všech vybraných místech v grafice e-shopu zobrazují informace o provozovateli ty, které vyplníte ve Fakturačních údajích (Nastavení / Základní / Nastavení obchodu). V případech, kdy chcete na webu zobrazovat rozdílné informace, než ty které jsou ve fakturačních údajích stačí tuto možnost aktivovat dle návodu níže a údaje přepsat za nové. Informace se zobrazí místo fakturačních údajů v hlavičce, patičce e-shopu a v boxu Máte dotaz.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
 2. V oddílu Fakturační údaje odškrtněte pole Zobrazovat fakturační údaje v informacích o provozovateli na webu.
 3. Vyplňte vybrané údaje, které mají být odlišné od těch fakturačních.
 4. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna