Globální sleva

Globální slevu můžete nastavit buďto na jednotlivé kategorie produktů e-shopu anebo kompletně na celý e-shop a veškeré prodávané zboží. Slevy v administraci udávejte jako číselnou hodnotou, která reflektuje výši slevy v procentech.

Globální slevu nastavíte v  Nastavení / Produkty / Globální slevy

Nastavení globálních slev v administraci UPgates

Sleva na výrobce

Zadáním slevy na výrobce můžete hromadně zlevnit veškeré produkty, které máte vedené pod daným výrobcem. Stejně jako u globální slevy se zadává číselná hodnota, která odpovídá výši procentuální slevy na zboží od daného výrobce.

Slevu zadáte v Nastavení / Produkty / Sleva výrobce

Nastavení slevy na výrobce

Diskuse