Jedná se o nepovinný údaj. Především slouží pro výpočet celkové hmotnosti nákupu, podle které se tvoří nabídka doprav v košíku. Pokud objednávka obsahuje více produktů, jejich jednotlivé hmotnosti se sčítají. Dle výsledné sumy a nastavení intervalu minimální a maximální hmotnosti se vyberou vhodné způsoby dopravy. Více zde.

Hmotnost se udává v gramech [g]. Lze vložit pouze celou hodnotu bez desetinných míst. V případě nevyplnění hodnoty se přičte 0g k celkové hmotnosti objednávky.

Příklad: Pokud je celková hmotnost zásilky nad 2 500 g, zákazníkovi se nabídne jen jeden způsob dopravy, který je určen pro velmi těžké zásilky.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Vyberte produkt, který chcete upravovat.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Hlavní.
  5. Vyplňte pole Hmotnost
  6. Uložte.

Zobrazení hmotnosti v detailu produktu

Hmotnost produktu můžete zobrazit i zákazníkům na e-shopu. Ta se zobrazí pod krátkým popisem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Rozšířené.
  2. Přejděte do části Možnosti zobrazení.
  3. Pole Hmotnost produktu nastavte na Ano.
  4. Uložte.

Tato funkce je k dispozici až od verze 3.7 modulu Designer. Více o přechodu na nejnovější verzi Designera.

Hromadné úpravy hmotností

Pomocí hromadných úprav můžete efektivně spravovat hmotnosti u většího počtu položek. Univerzální postup najdete v nápovědě zde.

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna