Funkce umožňuje specifikovat množství objednaného produktu. Cena každého produktu se bere jako základ a násobí se zadaným množstvím. Nastavení tedy umožňuje definovat počet položek, balení nebo metráž produktu. Metráží se rozumí např. délka daného produktu atp. 

Množství je možné zakomponovat do cenovými vzorců (více zde).

V kombinaci s variantami (více zde) nebo s konfiguracemi (více zde) lze nastavit různé speciální míry produktu. Jako výchozí cena se bere vždy ta po zvolení varianty nebo kombinace.

Zobrazení na e-shopu

Po aktivaci množství se zákazníkům na e-shopu zobrazí pole pro zadání hodnoty množství. Zákazník zadá množství a po následném kliknutí mimo pole se přepočítá cena produktu.

V případě násobkového krokování se hodnota zaokrouhlí na prodávané množství (více o možnostech krokování viz. dále).

Detail produktu

Košík

Množství již v košíku nelze měnit, na rozdíl od počtu objednaných položek (více zde).

Nastavení v administraci

Bez použití funkce množství se zobrazuje u tlačítka pro přidání zboží do košíku běžné celé číslo v nastavených jednotkách, které se navyšuje nebo snižuje šipkami. Aktivací funkce množství tento způsob označení počtu jednotek, které se vloží do košíku změníte.

Je možné zobrazovat v detailu produktu jak množství tak pole pro zadání počtu objednaných položek (více zde). Pokud ale množství 

Jednotka a množství produktu musí mít stejnou hodnotu např. "ks". Pokud byste nastavili množství na "ks" a jednotku jako "balení", nabízel by systém obě možnosti.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Klikněte na produkt, u kterého chcete nastavit množství.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Hlavní.
 5. Klikněte na pole Množství
 6. Otevře se vyskakovací okno s nastavením.
 7. Vyplňte požadované údaje.
 8. Provedené změny Uložte.

Krokování množství

Je možné definovat 3 základní metody zadání množství zákazníkem.

 • -- Produkt je možné objednat v libovolně zadaném množství a i v desetinném čísle (např. 1,253 jednotek).
 • Násobky - V násobku zadaného čísla (např. při násobku 2 půjde objednat jen 2 / 4 / 6 nebo 8... jednotek).
  Když se zákazník pokusí zadat jinou hodnotu, než je zadaný násobek (např. 3,5), systém za něj automaticky provede zaokrouhlení na relevantní množství. Tj. na 4 jednotky.
 • Výběr z možností - nastavíte přesně dané možnosti výběru.

Hromadné úpravy množství 

Hromadné úpravy množství vám umožní rychle spravovat větší množství položek najednou. Více v univerzálním postupu dle nápovědy zde.

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna