Množství, metráž a balení

Funkce umožňuje specifikovat množství objednaného produktu. Cena každého produktu se bere jako základ a násobí se zadaným množstvím. Nastavení tedy umožňuje definovat počet položek, balení nebo metráž produktu. Metráží se rozumí např. délka daného produktu atp. 

Množství je možné zakomponovat do cenových vzorců (více zde).

V kombinaci s variantami (více zde) nebo s konfiguracemi (více zde) lze nastavit různé speciální míry produktu. Jako výchozí cena se bere vždy ta po zvolení varianty nebo kombinace.

Zobrazení na e-shopu

Po aktivaci množství se zákazníkům na e-shopu zobrazí pole pro zadání hodnoty množství. 

V případě násobkového krokování se hodnota zaokrouhlí na prodávané množství (více o možnostech krokování viz. dále).

Detail produktu

Košík

Množství již v košíku nelze měnit, na rozdíl od počtu objednaných položek (více zde).

Nastavení v administraci

Bez použití funkce množství se zobrazuje u tlačítka pro přidání zboží do košíku běžné celé číslo v nastavených jednotkách, které se navyšuje nebo snižuje šipkami. Aktivací funkce množství tento způsob označení počtu jednotek, které se vloží do košíku, změníte.

Jednotka a množství produktu musí mít stejnou hodnotu např. "ks". Pokud byste nastavili množství na "ks" a jednotku jako "balení", nabízel by systém obě možnosti. Více zde.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Klikněte na produkt, u kterého chcete nastavit množství.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Hlavní.
 5. Klikněte na pole Množství
 6. Otevře se vyskakovací okno s nastavením.
 7. Vyplňte požadované údaje.
 8. Provedené změny Uložte.

Krokování množství

Je možné definovat 3 základní metody zadání množství zákazníkem.

 • -- Produkt je možné objednat v libovolně zadaném množství a i v desetinném čísle (např. 1,253 jednotek).
 • Násobky - V násobku zadaného čísla (např. při násobku 2 půjde objednat jen 2 / 4 / 6 nebo 8... jednotek).
  Když se zákazník pokusí zadat jinou hodnotu, než je zadaný násobek (např. 3,5), systém za něj automaticky provede zaokrouhlení na relevantní množství. Tj. na 4 jednotky.
 • Výběr z možností - nastavíte přesně dané možnosti výběru.

Zpracování množství produktu v košíku

Při opakovaném vkládání stejného produktu s různým množstvím do košíku e-shopu lze zpracovávat množství dvěma způsoby:

 • V košíku bude produkt jako jedna položka a jeho množství se sčítá.
 • Produkty se do košíku vkládají jako samostatné položky, každá s vlastním množstvím.

Sčítání množství produktu v košíku

V detailu produktu si nastavte pole Jednotka / balení a Měrná jednotka u Množství na stejnou jednotku. Při opakovaném vkládání stejného produktu do košíku e-shopu se jeho výsledné množství sečte.

Např. zákazník si poprvé vloží do košíku produkt se zadanou metráží 2 metry. Podruhé si vloží do košíku stejný produkt se 3 metry. V košíku dojde k sečtení metráže na celkových 5 metrů.

Samostatné položky s rozdílným množstvím v košíku

V detailu produktu si nastavte pole Jednotka / balení na hodnotu ks. Hodnotu Měrná jednotka u Množství produktu si nastavte na požadovanou jednotku, např. metry. V košíku e-shopu se bude produkt při opakovaném vkládání zpracovávat jako samostatné položky, každá s vlastním množstvím.

Např. zákazník si poprvé vloží do košíku produkt se zadanou metráží 2 metry. Podruhé si vloží do košíku stejný produkt se 3 metry. V košíku budou dvě samostatné položky s metráží 2 a 3 metry.

Tímto způsobem je možné vložit do košíku více kusů produktu se stejným množstvím.

Hromadné úpravy množství 

Hromadné úpravy množství vám umožní rychle spravovat větší množství položek najednou. Více v univerzálním postupu dle nápovědy zde.

Import dat

Parametry lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora