Cena každého produktu se bere jako základ a násobí se počtem položek ve vybraném množství. Nastavení množství tedy umožňuje definovat počtet položek, balení nebo metráže produktu. (Metráží se rozumí např. délka daného produktu, velikost balení atd.) Modul lze tak využít pro individuální nastavení různých speciálních mír produktů. 

Fungování u variant a konfigurací 

Pokud má produkt variantu s rozdílnou cenou, bere se jako základ cena varianty. Pokud se cena mění na základě konfigurace produktu, bere se vždy jako základ cena po zvolení dané konfigurace (případně se zohlední i vybraná varianta).

Zobrazení na eshopu

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna