Nastavení množství, kterým se rozumí např. délka daného produktu (metráž), velikost balení atd. Modul lze využít pro různé speciální míry produktu. Dále lze pomocí této funkce omezit možnost nákupu jen na určité násobky množství produktu např. objednání obálek jen po 50 ks. A také objednání množství v balení dle výběru z možností. Např. objednání 100, 1 000 nebo 10 000 položek v balení. 

Jak to funguje na e-shopu? 

Cena se bere jako základ a násobí se počtem položek ve vybraném množství. Pokud má produkt variantu s rozdílnou cenou, bere se jako základ cena varianty. Pokud se cena mění na základě konfigurace produktu, bere se vždy jako základ cena po zvolení dané konfigurace (případně se zohlední i vybraná varianta).

Modul množství otevřete v detailu produktu ( Produkty / Seznam produktů) oddíl Hlavní.

Nastavení množství produktů v administraci e-shopu UPgates

Při stanovení minimálního a maximálního množství, které může zákazník zakoupit je potřeba určit jednotku tohoto množství.

Pozor! Pokud je jednotka nastavená v modulu množství stejná jako hlavní jednotka u produktu (např. ks), nebude na e-shopu zobrazeno toto dvakrát. Zůstane na výběr pouze modul množství.

Nastavení jednotek

Nastavení seznamu jednotek, které lze na e-shopu použit naleznete v  Nastavení / Produkty / Jednotky.

Nastavení jednotek v administraci e-shopu

Diskuse