Nastavení jednotek

Nastavení různých typů množstevních jednotek (např. ks, balení). Možnost omezení počtu desetinných míst, které může zákazník zadat při stanovení objednaného množství produktů v e-shopu.

Nastavení seznamu jednotek, které lze na e-shopu použit naleznete v  Nastavení / Produkty / Jednotky.

Nastavení jednotek v administraci e-shopu

Množství

Nastavení počtu položek, balení nebo metráže produktu. Metráží se rozumí např. délka daného produktu, velikost balení atd. Modul lze využít pro různé speciální míry produktu. 

Jak to funguje na e-shopu? 

Cena se bere jako základ a násobí se počtem položek ve vybraném množství. Pokud má produkt variantu s rozdílnou cenou, bere se jako základ cena varianty. Pokud se cena mění na základě konfigurace produktu, bere se vždy jako základ cena po zvolení dané konfigurace (případně se zohlední i vybraná varianta).

Nastavení v produktu

Modul množství otevřete v detailu produktu ( Produkty / Seznam produktů) oddíl Hlavní.

Nastavení množství produktů v administraci e-shopu UPgates

Krokování

Pomocí této funkce lze omezit možnosti objednání počtu kusů.

  • Násobky - Objednání množství, které je násobkem určitého čísla. Např. objednání obálek jen po 50 ks. Pokud zákazník na e-shopu zadá hodnotu např. 98 ks, systém změní počet na 100 ks, tj. nejbližší vyšší hodnotu násobku. Až ta totiž umožňuje nákup dle požadovaného násobku.
  • Výběr z možností - Objednání dle předem daných možností výběru množství. Např. objednání obálek v balení po 100, 1 000 nebo 10 000 ks. 

Při stanovení minimálního a maximálního množství, které může zákazník zakoupit je potřeba určit jednotku tohoto množství.

Upozornění! Pokud je jednotka nastavená v modulu množství stejná jako hlavní jednotka u produktu (např. ks), nebude na e-shopu zobrazeno toto dvakrát. Zůstane na výběr pouze modul množství.

Diskuse