Každý produkt musí mít stanovené mnoství, po kterém se objednává. Ve výchozím stavu se jedná o počet kusů v celých číslech. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na artikl, u kterého chcete nastavit množství.
  3. V oddílu Hlavní klikněte na rolovací nabídku Množství
  4. Vyplňte požadované údaje.
  5. Uložte.

Nastavení množství produktů v administraci e-shopu UPgates