Cílem seznamu nejprodávanějších produktů je podpora prodeje. Ukázka takových produktů často ovlivní výběr zákazníka.

Přehled produktů podle počtu prodejů si můžete prohlédnout v administraci v sekci Statistiky / Produkty.

Nejprodávanější produkty na e-shopu

Počet nejprodávanějších produktů zobrazených ve slideru můžete upravit v administraci e-shopu. Více zde.

Zobrazení v administraci

V administraci přejděte do sekce Produkty / Nejprodávanější.

Nejprodávanější produkty v kategorii

Systém umožňuje vložení seznamu nejprodávanějších produktů do konkrétní kategorie.

Zobrazení v administraci kategorie

V administraci zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií a vyberte konkrétní kategorii.

Úprava pořadí nejprodávanějších produktů

Pořadí nejprodávanějších produktů lze ovlivnit pomocí Fiktivního prodeje. Více zde.

Aktualizace prodejů

Aktualizace prodejů probíhá automaticky vždy jednou denně po půlnoci (z důvodu výpočetní náročnosti). Pokud chcete zjistit aktuální stav k danému okamžiku je třeba manuálně kliknout na odkaz Aktualizovat tabulku, nacházející se pod tabulkou nejprodávanějších.

Skrytí modulu na e-shopu

Modul nejprodávanějších produktů můžete z hlavní stránky deaktivovat následujícím způsobem.

  1. V menu administrace zvolte sekci:
    1. Produkty / Nejprodávanější
    2. Kategorie / Seznam kategorií a vyberte konkrétní kategorii.
  2. Sjeďte níže na oddíl Vlastní pole.
  3. Odškrtněte pole Nejprodávanější. Pokud není pole ve vaší administraci založeno, založte jej dle nápovědy zde.
  4. Uložte změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna