Sekce Nastavení / Základní / Nastavení obchodu. Vyplnění základních údajů o provozovateli e-shopu, které se vkládají mimo jiné do systémových emailů, obchodních dokumentů a také na některá místa v grafice e-shopu.

Hlavní

  • Název e-shopu - Obchodní název vašeho projektu, který máte např. v logu, na vizitkách atd. Pomocí značky {$project_name} se využívá na různých místech administrace (např. se používá v systémových emailech, emailovém podpisu, SEO nastavení). Výhodou použití značky je, že pokud název projektu změníte, změní se automaticky na všech místech, kde je značka vložená.
  • Plátce DPH - Nastavte, zda jste nebo nejste plátci DPH. Pokud ano, ceny se zobrazí ve variantách bez DPH a s DPH. Pokud ne, na webu i v administraci se žádné zmínky o DPH nebudou zobrazovat.
  • Ukládat ceny s DPH - Pokud vedete ceníky produktů v částkách bez DPH, nastavte ukládání cen "bez DPH". Po odečtení slev se k cenám připočítává procento DPH. Výsledná cena je prodejní. Pokud vedete ceníky v částkách s DPH, nastavte ukládání cen "s DPH". Po odečtení slev se k cenám procento DPH nepřipočítává. Ceny bez DPH se vypočítají dle účetního vzorce.
  • Nákup bez DPH pro plátce - V košíku je přidána možnost ověření, zda je zákazník/firma plátce DPH. Pokud je firma z jiné země než provozovatel e-shopu, nezobrazují se jí v košíku částky s DPH, ale pouze bez DPH. Rovněž budou uváděny pouze částky bez DPH ve vygenerované objednávce. Ověření probíhá na základě propojení na databázi VIES.
  • Omezení objednání - Možnost objednat jen produkty skladem. V případě, že není produkt nebo varianta dostupná nebo není v požadovaném množství na skladě (pokud vedete evidenci stavu zásob), schová se tlačítko pro pro vložení produktu do košíku.
  • Maximální procento slevy - Omezení součtu jednotlivých slev produktu na maximální hranici.

Komunikace

  • Email e-shopu - Globální email vašeho e-shopu, který se využívá pro odesílání obecných automatických emailů generovaných systémem. Má značku {$system_email} a ta se využívá jako výchozí emailová adresa v systémových emailech nebo formulářích. Pokud je ale zpráva odeslána konkrétním uživatelem administrace (např. zpráva zákazníkovi z detailu objednávky), tato zpráva bude odeslána z emailové adresy uživatele, kterou má nastavenou ve svém profilu. Tedy nikoliv z emailu e-shopu.
  • Počet komentářů na stránce - Udává počet zobrazených diskuzních příspěvků na jeden cyklus stránkování.
  • Emailový podpis - Univerzální podpis, který se pomocí značky {$system_email_signature} využívá na různých místech administrace (např. systémové emaily, uživatelé). Pokud je ale zpráva odeslána konkrétním uživatelem administrace (např. zpráva zákazníkovi z detailu objednávky), tato zpráva bude odeslána s podpisem uživatele, který má nastavený ve svém profilu.

Fakturační údaje

Údaje určené převážně do obchodních a účetních dokumentů. Také v grafice záhlaví e-shopu je uvedeno telefonní číslo a kontaktní údaje. Pro platby příkazem je nutné vyplnit bankovní údaje. Platby ze zahraničí prostřednictvím bankovního příkazu musí obsahovat IBAN a SWIFT kód.

Pokud má váš e-shop více jazykových mutací, pro každou lze nastavit odlišné fakturační údaje.

Příklad: V anglické jazykové mutaci můžete vystavovat daňové doklady na anglickou pobočku. Případně lze nastavit jen odlišné číslo bankovního účtu. Pole, která nejsou v dalších jazycích vyplněna se budou automaticky přenášet z nastavení v hlavním jazyce.

Průvodce: Vytvoření jazykové mutace

Průvodce: Měny

Diskuse
Často se ptáte