Kategorie může odkazovat na stránku s kompletním seznamem rad. Na této stránce se budou zobrazovat všechny aktivní rady, které máte vytvořené v administraci.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Klikněte na kategorii, ze které chcete na rádce odkazovat.
  3. Typ kategorie nastavte na Odkaz na rádce.
  4. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna